SPECIALISTEN

IN CHRONISCHE GEZONDHEID

Overzichten van MBOG specialisten in chronische gezondheid

Klik hier om naar het overzicht van onze artsen en therapeuten te gaan. 

Het is mogelijk om zonder verwijzingen afspraken te maken. Een orthomoleculair consult valt niet onder het eigen risico van uw zorgverzekering. Vergoeding kan mogelijk zijn uit aanvullende pakketten.

 

De MBOG stelt eisen aan het kwaliteitsniveau van haar leden. Zo kunnen artsen, therapeuten met een BIG registratie en therapeuten met een HBO opleiding binnen de verzorgende sector lid worden na het volgen van een door de MBOG erkende orthomoleculaire opleiding. De leden zijn verplicht hun kennis op peil te houden door het volgen van nascholingscursussen; de kwaliteit hiervan wordt door de MBOG bewaakt, en mogen handelen binnen de kaders van de eigen beroepscodes. De MBOG is niet verantwoordelijk voor de door de aangesloten leden verstrekte aanvullende informatie. Aan de informatie op dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Controleert u s.v.p. uw persoonlijke behandelaar "erkend door MBOG" in het overzicht behandelaren. Leden zijn persoonlijk lid, bedrijven zijn geen lid. Deze aangesloten behandelaar mag u louter en alleen behandelen volgens het beroepsprofiel van Orthomoleculair Geneeskundige en zich houdend aan de beroepscode van de MBOG. Behandelingen, adviezen of andere therapie is mogelijk door eenzelfde behandelaar, echter dit zal apart op uw factuur vermeld moeten staan en de behandelaar is voor deze andere disciplines aangesloten bij een andere desbetreffende beroepsvereniging dan wel kwaliteitsregister. Alle op de lijst voorkomende behandelaars voldoen aan de door de overheid gestelde eisen voor zorgaanbieders (Wkkgz), en zijn in het bezit van een geldige VOG en minstens een BIG registratie of een erkend diploma Medische (en Psychosociale) basiskennis.


Er bestaat een goede klachtenregeling die tot stand is gekomen in samenwerking met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). Bent u ontevreden over de manier waarop u behandeld of bejegend bent, dan kunt u een klacht indienen. Kijk daarvoor op de website van de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (www.kab-klachten.nl) 


Van alle zorgverzekeraars hebben wij voor u de mogelijke vergoedingen op een rij gezet:

Download MBOG overzicht Zorgverzekeraars 2019.pdf