Standpunt MBOG aangaande Vitamine Wetgeving

Wettelijke regelingen

Nadat eerst de homeopathische middelen en verschillende plantaardige middelen/kruiden niet meer mochten worden verhandeld op de Nederlandse markt, lijkt nu het moment heel dichtbij te komen dat de voedingssupplementen aan de beurt zijn.

Verboden lijst maakt plaats voor positieve lijst

Vanuit Brussel worden door “deskundigen” diverse vitaminen (verbindingsvormen) en mineralen (verbindingsvormen) “verboden”onder het mom dat ze “onveilig “ zijn! Deze producten komen op een zgn. “verboden lijst” en mogen dan niet meer verhandeld worden.

De positieve lijst

Als deze lijst nauwkeurig wordt bekeken dan valt het op dat er verschillende verbindingsvormen van vitaminen en mineralen NIET op staan, die juist wel veilig zijn en prima worden opgenomen, maar straks dus niet meer mogen. Daarentegen staan er WEL verbindingsvormen op die niet goed werken/worden opgenomen.

Zakendeskundig of vermeende belangen farmaceutische industrie

Deze informatie geeft al aan dat degenen die deze lijst hebben samengesteld absoluut niet zakendeskundig zijn. Het vermoeden bestaat dan ook dat de farmaceutische industrie een grote invloed heeft gehad op het samenstellen van deze verboden lijst. Hierdoor wordt onze manier van orthomoleculair werken erg moeilijk en wellicht onmogelijk aan het worden.


Voedingssupplementen vallen onder de Warenwet en zijn geen medicijnen. De Europese commissie heeft wel erkend dat van veel stoffen een fysiologische werking uitgaat en dat voor sommige stoffen met onderbouwd bewijs een gezondheidsclaim gehanteerd mag worden.
Het standpunt dat de MBOG inneemt, afhankelijk van de komende wetgeving is de volgende:
Waren zijn toegestaan in doseringen, waarbij er van toxiciteit geen bewijs is;
De bewijslast voor toxiciteit ligt bij de EU (de jurisprudentie zegt dat gelukkig ook)
Op ons (artsen en therapeuten) rust geen bewijslast voor non-toxiciteit.
Per waar is het gewenst dat er regelmatig analyses van de literatuur worden gemaakt.

Ter toelichting van het begrip toxiciteit het volgende voorbeeld:

Wanneer een dosering van 600 mg magnesium per dag ertoe leidt dat 1 op de 50 patiënten 4 keer per dag zou moeten defaeceren, dan wordt deze bijwerking niet beschouwd als toxiciteit.
De positieve effecten moeten telkens tegen bijwerkingen worden afgewogen.

Is een ‘waar’ een supplement of een medicijn?

Een ander punt dat nu speelt is dat sommige supplementen gezien kunnen worden als medicijn en ook als supplement. Denk bijvoorbeeld aan Glucosamine en St. Jans Kruid. De trend is nu dat het dan maar medicijnen moeten worden en niet meer verkrijgbaar zullen zijn in de vrije verkoop. Hier zijn op termijn bepaalde andere regelingen mogelijk, zo denken wij. Op prescriptie verkrijgbare vitamines A en D, die ook als losse waar te koop worden aangeboden! Het verschil? De dosering, het aanbiedingscriterium en het toedieningcriterium.

Deskundigheid binnen de MBOG te weinig of niet geraadpleegd

We vinden het wenselijk dat de status van de orthomoleculaire behandelaar nu eens duidelijk gaat worden als het gaat om oordeelkundig en deskundig voorschrijven van deze voedingssupplementen! Kennis en kunde staan bij de MBOG licentie leden hoog in het vaandel. Hier zou meer gebruik van moeten worden gemaakt met name door de Tweede en Eerste Kamer en op beleidsniveau! 

De ANH

De MBOG is ook een voorstander van de acties op het gebied van de Europese vitaminewetgeving zoals verzorgd door de ANH (Alliance for Natural Health).

Namens de MBOG vitaminewerkgroep

Jan Blaauw, orthomoleculair therapeut, opleider
drs. Anne Jans, arts
Irma Kromhout- van Cappelle, orthomoleculair therapeut
drs. Engelbert Valstar, arts, bioloog