Wetgeving

In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn al uw rechten als patiënt vastgelegd. Deze wet is er speciaal op gericht om de relatie tussen de patiënt en de behandelaar, zoals een arts of therapeut, in evenwicht te brengen. U bent voor uw behandeling immers afhankelijk van uw behandelaar. 


Wet gebruik burgerservicenummer

Op 1 juni 2008 is de Wet gebruik burgerservicenummer (Wbsn-z) in de zorg in werking getreden. Deze wet heeft gevolgen voor alle zorgverleners, indicatieorganen en zorgverzekeraars in Nederland. Lees verder ....


Standpunt MBOG aangaande Vitamine Wetgeving

Nadat eerst de homeopathische middelen en verschillende plantaardige middelen/kruiden niet meer mochten worden verhandeld op de Nederlandse markt, lijkt nu het moment heel dichtbij te komen dat de voedingssupplementen aan de beurt zijn. Lees verder ....


Klachtenafhandeling vanaf 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 is ook voor complementair werkende artsen en therapeuten de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) van kracht. Lees verder...

Twitter

MBOG