Orthomoleculair algemeen

Orthomoleculaire Geneeskunde heeft een wetenschappelijke basis. Door middel van Orthomoleculaire therapie kunnen veel ziekteprocessen positief worden bestreden. De therapie bevordert het: afvoeren van afvalstoffen; aanvullen van tekorten; aansterken door optimale voeding. Een preventief orthomoleculair verantwoorde levenswijze kan veel bijdragen aan een gezond lang leven. Het toegepaste voedingsadvies en de behandeling met behulp van voedingssupplementen wordt speciaal op de persoon afgestemd. Echter... een stofwisseling veranderen vergt veel tijd en inzet!


Griep

Griep is een virus. Sneller herstel of voorkomen kunt u vaak bereiken door uw immuunsysteem in betere conditie te brengen. Wij hebben voor u een aantal orthomoleculaire tips op een rijtje gezet. Lees verder ....


Lymepatiënt ! Wat te doen als Uw zorgverzekeraar Uw zorgkosten niet wil vergoeden?

U kunt de strijd met Uw zorgverzekeraar aangaan op twee verschillende manieren: namelijk vooraf of achteraf: Veel mensen zullen niet het geld hebben om de strijd met de verzekeraar achteraf aan te gaan en zij zijn genoodzaakt om vooraf toestemming aan te vragen.
Lees verder ....


Candida

Candida gisten zijn overal om ons heen en ook in en op ons lichaam. Daar hoeven we in principe geen last van te hebben. In een voor hen gunstige omgeving veranderen de gisten echter in schimmels. Als dat in of op ons lichaam gebeurt kunnen we klachten krijgen. Wanneer onze afweer voldoende is en we ook in andere opzichten zorgen dat ons lichaam geen geschikte voedingsbodem is voor schimmels, dan kunnen we de gisten prima onder de duim houden.
Lees verder ....


Down Syndroom

Personen met het Downsyndroom (DS) hebben een compleet of, in 5% van de gevallen, een deel van het chromosoom 21 extra. De vrij algemeen geaccepteerde idee is dat er door het extra chromosomen materiaal een overexpressie ontstaat van tenminste een aantal van de genen die op dit chromosoom gelokaliseerd zijn. Genen coderen voor eiwitten die in het lichaam een bepaalde functie hebben. Een extra gen voor een bepaald eiwit kan leiden tot een verhoogde productie van dat eiwit. Dit zou de oorzaak kunnen zijn van de verstoring van het normale metabolisme en van de normale ontwikkeling. Voor een aantal belangrijke metabolische processen zijn er inderdaad aanwijzingen gevonden dat ze verstoord zijn bij personen met DS.
Lees verder ....


Hypoglycemie

Hypoglycemie betekent letterlijk: een te laag glucose gehalte in het bloed. Glucose is de bloedsuiker. Het komt zelden voor dat de bloedsuiker spiegel continu te laag is. Met hypoglycemie wordt in het algemeen dan ook een te sterk schommelende bloedsuiker spiegel bedoeld. Wanneer het glucosegehalte vaak daalt onder de normale waarde, dan kunnen veel systemen niet goed functioneren en zullen er gezondheidsklachten ontstaan. Lees verder ....


Niet-toxische tumortherapie (op orthomoleculaire basis)

In de allereerste plaats is het belangrijk te weten dat deze vormen van behandelen respectievelijk preventief, ondersteunend en aanvullend kunnen zijn, en eigenlijk pas in een uiterst geval – indien de patiënt dit uitdrukkelijk wil – met uitsluitend orthomoleculaire behandeling. Preventief als de hieronder besproken risicofactoren in acht worden genomen om kanker te voorkomen. Indien er van een behandeling van een bestaande tumor sprake is, dan zal in verreweg de meeste gevallen een behandelaar ervoor kiezen de patiënt aan te bevelen zich voor de hoofdbehandeling te wenden tot een oncoloog en een radioloog, medische specialisten in het behandelen van kanker. De ondersteunende en aanvullende behandeling kan dan bij voorkeur geschieden in samenwerking met die medische specialisten en met hun goedkeuring. Dat zoiets helaas nog wel eens op weerstand van de gevestigde medische stand stuit, is u wellicht bekend, en hier verder niet aan de orde.
Lees verder ....


Vruchtbaarheid van de man

Het is nog steeds is niet helemaal duidelijk aan welke voorwaarden sperma allemaal moet voldoen om een zaadcel een eicel te kunnen laten bevruchten. Voor het ontstaan van een zwangerschap moeten tenminste een, maar mogelijk meer, zaadcellen de eicel bereiken, moet een zaadcel de wand van de eicel kunnen doordringen, en moet de zaadcel genetische informatie bevatten die, samen met die van de eicel, kan leiden tot de ontwikkeling van een levensvatbaar individu. Er zijn een aantal zaken die men aan het sperma bepaalt bij een onderzoek naar de zaadkwaliteit. Dit zijn het volume van de zaadlozing, het aantal zaadcellen erin, hoeveel procent ervan een goed gevormd is, hoeveel procent ervan beweeglijk is, en het gehalte aan ontstekingscellen in het spermavocht. In de zogenaamde samenlevingstest wordt gekeken of de zaadcellen ook beweeglijk zijn in het slijmvocht dat de baarmoedermond van de vrouw produceert.
Lees verder ....