Hart en Bloedvaten

De verzamelnaam hart- en vaatziekten slaat op aandoeningen die te maken hebben met het hart en de bloedsomloop. De belangrijkste hiervan zijn het hartinfarct, het herseninfarct, de etalagebenen en hoge bloeddruk. Binnen de groep van hart- en vaatziekten zijn het hartinfarct en de beroerte de belangrijkste doodsoorzaken. Samen veroorzaken zij meer dan de helft van alle sterfte aan hart- en vaatziekten.


Hart- en Vaatziekten

De kans om aan hart- en vaatziekten te overlijden neemt sterk toe met het stijgen van de leeftijd. Sinds 1972 is de (voor de leeftijd gecorrigeerde) sterfte aan hart- en vaatziekten flink gedaald, met circa 44%. De sterfte daalde in alle leeftijdsklassen. Het aantal ziekenhuisopnamen voor hart- en vaatziekten nam in dezelfde periode echter toe met 53%. Deze stijging deed zich vooral voor bij personen van 65 jaar en ouder. De toegenomen behandelingsmogelijkheden hebben geleid tot een langere overleving van patiënten met een hartziekte, maar ook tot een toename van het aantal ziekenhuisopnamen.
Lees verder ....


Twitter

MBOG