Relatie ADHD en voeding

In de INCA (Impact of Nutrition on Children with ADHD) studie van het ADHD Onderzoekscentrum in Eindhoven is gebleken dat symptomen en gedrag van kinderen met ADHD gunstig worden beïnvloed met een eliminatiedieet: het Pelsser-Voeding en Gedrag-dieet (PVG-dieet).

Onderzoek van Drs. Lidy Pelsser

De resultaten van het onderzoek zijn geplaatst in het toonaangevend wetenschappelijk tijdschrift The Lancet. Conclusies die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen wijzen op een relatie tussen voeding en ADHD. Er zou dan niet altijd sprake zijn van een voedselallergie maar gaan om voedsel-intolerantie of pseudo-allergie. Dit is slecht nieuws voor de farmaceutische industrie waar jaarlijks miljarden omgaan om ADHD te medicaliseren.

Het onderzoek van Drs. Lidy Pelsser heeft aangetoond dat onder deskundige begeleiding het zinvol is het Restricted Elimination Diet (RED) standaard toe te passen bij kinderen met ADHD en/of ODD om overgevoeligheid voor bepaalde voedingsstoffen vast te stellen. Tegelijkertijd toont het onderzoek aan dat het niet zinvol is om met behulp van IgG-bloedonderzoek uit te sluiten om welke voedingsmiddelen het gaat. Hoewel door de orthomoleculaire visie al veel bekend is over de relatie voeding en gedrag(stoornissen) is toch door dit reguliere onderzoek de toon gezet om met behulp van wetenschappelijk getoetste protocollen duidelijkheid te krijgen over de invloed van voeding en andere omgevingsfactoren op gedrag(problemen) bij kinderen.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over het dieet en onderzoek: www.incastudie.nl.

Auteur

Lineke Reerink

Twitter

  • Naast Banting Coach ben ik ook al sinds een paar jaar werkzaam als orthomoleculair therapeut. Deze video legt eenvo…
  • Wat is dat nou Orthomoleculaire Geneeskunde in de Gezonder Beter Praktijk? Kijk even mee in deze korte video, je vr…

MBOG

  • Niet...
  • Wij kijken terug op een mooie inspirerende dag en gaan naar huis met een grote glimlach en voldoende kennis om voor…
  • Dus....... als je besluit dat leden tijdens het congres verrast moeten worden met meer dan inspirerende lezingen en…
  • Wij gaan het nieuws vandaag extra in de gaten houden. Patrick van Veen, één van de sprekers op ons congres, gaat va…
  • Dat het MBOG congres net als de laatste jaren weer superinteressant is wist je vast al. Maar wist je al dat het dit…