ADHD en Autisme

De ontwikkelingen in autisme research van de laatste jaren zijn voor en belangrijk deel op het orthomoleculaire gebied. ADHD, Autisme Spectrum Stoornissen, PDD-NOS en hieraan aandoeningen die hiermee verband houden komen steeds vaker voor. Een eenduidige oorzaak en dus ook een eenduidige oplossing is niet aan te geven.

Helaas is de behandeling vaak beperkt door de toepassing van gedragstherapie en/of farmaceutische medicijnen, terwijl de orthomoleculaire geneeskunde een scala aan mogelijkheden biedt om de uitingen van de aandoening te doen verminderen en de kwaliteit van leven voor de betrokkene (en zijn of haar omgeving) te verbeteren. Bij orthomoleculaire therapie staan de individuele omstandigheden centraal waarbij onderzocht wordt op welke gebieden de patient uit balans is geraakt. De benadering is gebaseerd op het behandelen van de oorzaken en niet op de symptomen! Individueel maatwerk is hierbij de sleutel naar succes omdat niemand hetzelfde is, zelfs met een gelijke diagnose. Orthomoleculaire therapie heeft tot doel om de verstoorde balans te herstellen. Hiervoor wordt een uitgebreide anamnese afgenomen en (eventueel) laboratoriumonderzoek gedaan om oorzaken op te sporen.


INCA (Impact of Nutrition on Children with ADHD)

In de INCA (Impact of Nutrition on Children with ADHD) studie van het ADHD Onderzoekscentrum in Eindhoven is gebleken dat symptomen en gedrag van kinderen met ADHD gunstig worden beïnvloed met een eliminatiedieet: het Pelsser-Voeding en Gedrag-dieet (PVG-dieet). Lees verder ....