TIG Jaarboek Integrale Geneeskunde 2010/2011

Jaargang 26

Een waardevol boek voor beroepsbeoefenaren, onderzoekers en studenten in de reguliere en complementaire geneeskunde.

De redactie, bestaande uit R. van Wijk (moleculair celbioloog), C.W. Aakster (medisch socioloog) en E.P.A. Van Wijk (biologisch psycholoog) hebben de vraag over ziekte en gezondheid: 'Wie heeft er gelijk'?, die telkens weer gesteld wordt binnen de reguliere en complementaire geneeskunde in dit jaarboek irrelevant gemaakt. In het vierde deel van het jaarboek reiken zij namelijk een integraal theoretisch model aan, een handvat om 'ziekte en gezondheid' te benaderen. Vele uiteenlopende opvattingen over ziekte en gezondheid doen opgeld, zowel regulier als complementair. Om een geïntegreerde visie tot stand te brengen zijn in 27 artikelen, beschouwingen van beoefenaars en onderzoekers in de reguliere en complementaire geneeskunde opvattingen over ziekte en gezondheid weergegeven, uiteenlopend van manuele geneeskunde........tot......energetische geneeskunde.....
Maar ook de basiswetenschappen van de geneeskunde komen aan bod. Wetenschappelijke bijdragen over het basisbioregulatiesysteem, de extracellulaire matrix, het coherentiefenomeen, het mechanisme van de dissociatieve persoonlijkheid, de salutogenese, de systeembiologie en het placeboverschijnsel werpen een eigen licht op ziekte en gezondheid.

Jaargang 26 Tijdschrift Integrale Geneeskunde: ISBN 978-9-081-01866-1 is te bestellen via Boekenservice Bussum: www.TIG.boekenservice.nl
 

Twitter

MBOG