Ten

‘Leerboek voor Traditionele Europese Natuurgeneeskunde’. Auteurs: Anna Elling en Tedje van Asseldonk

Als natuurgeneeskundig arts of therapeut zijn we vaak specialisten die begonnen zijn als huisarts, fysiotherapeut of dietist. We misten iets in onze  behandel mogelijkheden en hebben de stap gemaakt naar een meer holistische benadering.

Vrijwel ongemerkt zijn velen van ons zich toch weer gaan specialiseren; in de homeopathie, acupunctuur of orthomoleculaire geneeskunde, om er maar een paar te noemen. Meestal hebben we in de opleiding hiertoe weinig mee gekregen van de onderliggende natuurgeneeskundige filosofie.
Nu bestond hier ook geen standaard boek voor waar naar verwezen kon worden. Het boek ‘TEN’, ‘ leerboek voor Traditionele Europese Natuurgeneeskunde’ van Anna Elling en Tedje van Asseldonk, heeft daar verandering in gebracht. Dit boek, dat vorig jaar uitgegeven werd, heeft tot doel de methodiek van de constitutionele behandeling over te dragen, met als hippocratisch uitgangspunt: ‘de arts is niet de meester, maar de dienaar van de natuur’.
Het hoofdstuk over de historische ontwikkeling van de natuurgeneeskunde behandelt de inzichten chronologisch van Hippocrates tot Houtsmuller.
Vervolgens wordt nader ingegaan op de humoraal therapie en op de ideeen over temperamenten en constituties, die zelfs chronologisch in een overzichtelijke tabel worden samengevat. Daarna wordt de systeembenadering van het leven onderzocht. Reductionisme en holisme, thermodynamica,
de vitalisme-mechanisme tegenstelling komen we bij de morfogenetische velden van Sheldrake. Vervolgens wordt de cybernetica en het basis-bioregulatiesysteem op een heldere wijze geintroduceerd.

In het tweede deel wordt de essentie van het verschil tussen de regulier geneeskundige en natuurgeneeskundige diagnostiek onder de loep genomen en geven de schrijfsters een kijkje in verschillende behandelmethoden die worden onderverdeeld in chemisch, fysisch en informatief. Zowel psychotherapie als homeopathie worden hierin tot de informatieve behandelwijzen gerekend. Het holistische principe in de natuurgeneeskundige analyse, het behandelplan en de begeleiding en afronding wordt geillustreerd aan de hand van voorbeelden.

In het derde deel van het boek wordt ingegaan op de positie van de Europese natuurgeneeskunde in de maatschappij. Kortom, een boek dat aan te bevelen is als verbredende en verbindende basis voor elke student die zich verdiept in een van de natuurgeneeskundige ‘specialismen’.

Voor informatie zie: www.ten-online.eu

Twitter

MBOG