‘Mijn voeding & mijn gezondheid’

Boeken/Leestips

 

Anna M. Kruyswijk – van der Heijden

ISBN/EAN: 978-90-8759-046-8

2008, prijs € 20,-

incl. verzendkosten, te bestellen via www.jouwvoeding.com
 

Dit boek is oorspronkelijk geschreven als introductie voor de gelijknamige cursus, maar is ook als zelfstandig boek verkrijgbaar.
De auteur heeft bijna 30 jaar als arts gewerkt, waarvan 25 jaar als consultatief arts voor natuurgeneeskunde en orthomoleculaire geneeskunde. Zij heeft recent haar werkveld verlegd naar het aanreiken van samenhangende informatie over de basis van gezondheid.

Voeding is meer dan datgene wat je tijdens het eten in je mond stopt. Het omvat bijvoorbeeld ook datgene wat via onze zintuigen (zien, horen, ruiken, proeven en aanraken) tot ons komt; maar het omvat eveneens het contact met de natuur, met schoonheid, met andere mensen, en met wat we voelen en denken.

Volgens de 5.000 jaar oude geneeskunde uit India en China vormen de 5 elementen vuur, water, aarde, lucht en ether de bouwstenen van alle leven op aarde. Deze 5 elementen zijn aanwezig in de natuur om ons heen en in onszelf. Wij vormen als mens een eenheid met onze omgeving en binnen onszelf, dus met ons lichaam, emoties, denken, intuïtie en spiritualiteit. En tegelijkertijd zijn we allemaal verschillend en uniek. De oude geneeswijzen vertaalden de betekenis van de 5 elementen naar alle aspecten van ons systeem, zoals naar organen, zintuigen en emoties. Maar ook naar voedsel en leefwijze.

Modern wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat wij inderdaad uniek zijn en tevens dat er een intense verbondenheid en uitwisseling is tussen organen onderling, emoties en organen, hormonen, zenuwstelsel en immuunsysteem, en niet in de laatste plaats dat wij als mens in wisselwerking functioneren met onze omgeving; we vormen dus inderdaad een eenheid binnen onszelf en met onze omgeving. Het vermogen om vorm te geven aan het evenwicht in onze gezondheid hebben we altijd gehad, maar we zijn vergeten hoe we het moeten gebruiken.

In dit boek komt kennis uit de oude geneeskunde, de voedingsgeneeskunde (natuurgeneeskunde en orthomoleculaire geneeskunde), reguliere geneeskunde, modern medisch wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijk onderzoek uit andere onderzoeksgebieden samen met bijna 30 jaar medische praktijkervaring.

Onderwerpen als wetenschap en gezond verstand, onze biologische klok, slapen, verteren, constitutietypen, (biologisch) voedsel komen aan bod, naast de betekenis van de 5 elementen voor onze gezondheid. Doel is om de basisingrediënten voor het evenwicht in je gezondheid aan te reiken, het geheugen op te frissen en het zelfvertrouwen te herstellen; vervolgens kan de lezer met de aangereikte praktische handvatten een begin maken om de zorg voor de eigen gezondheid ter hand te nemen.

Twitter

MBOG