Gezond met Voedingssupplementen

Advies van een apotheker


Gert Schuitemaker schrijft in zijn Verantwoording:

Dit boek is geschreven voor gezonde personen. Ga als u ziek bent en/of medicijnen slikt naar uw huisarts of in overleg met hem naar een arts die gespeciali-eerd is op het gebied van voeding, zoals bijvoorbeeld een orthomoleculair arts. De gegevens in dit boek zijn geen medisch advies. Dit boek is bestemd om uw kennis te vergroten. De inhoud of een deel hiervan is eventueel te bespreken met uw (huisarts).

De Inhoud

Uw gezondheid. Daar gaat het om! Mijn onomwonden advies is om voedingssupplementen te gebruiken. Daar ben ik stellig in. Ondanks de discussie, die voortdurend op de achtergrond speelt, of voedingssupplementen wel nodig zijn. Nog nooit eerder heeft de Nederlander zo goed beseft hoe belangrijk voeding is voor zijn gezondheid. Dat is een bijzonder positieve ontwikkeling. Maar wordt hij ziek en gaat hij het gezondheidszorgsysteem in, dan opeens verdwijnt voeding uit het zicht. Het is nauwelijks gespreksonderwerp tussen hem en zijn arts. Voeding, en daarmee voedingssupplementen, bestaan opeens niet meer. 

De geneeskunde verdient een standbeeld voor de wijze waarop het in tijden van acute, soms levensbedreigende situaties iemand voor de dood weet weg te slepen. Medicijnen zijn in deze crisisgeneeskunde een welkom onderdeel Maar in alle andere omstandigheden verdienen voeding en voedingssupplementen de voorkeur.

De onwetendheid en onbekendheid die in het gezondheidszorgsysteem bestaan betreffende voeding en voedingssupplementen verhinderen dit echter. Het gespreksonderwerp wordt vaak beeindigd met het oneigenlijk gebruikte argument: 'niet bewezen'. Te vaak worden drogredenen aangevoerd om de discussie over voedingssupplementen te torpederen. Dit is de onontkoombare reden waarom ik - feitelijk met tegenzin - hier in dit boek aandacht aan besteed. Hoofdstuk 5 is hier speciaal aan gewijd. Bovendien is dit een belangrijke reden om de informatie in dit boek te voorzien van de wetenschappelijke bronnen (Iiteratuurverwijzingen, te vinden achterin het boek). En om feiten en opinies steeds te scheiden en dit duidelijk aan te geven.

Als apotheker, die zich bovendien al meer dan dertig jaar bezighoudt met voeding en voedingssupplementen, ken ik beide kanten: die van medicijnen en van voedingssupplementen. Ik heb al die jaren de ontwikkelingen aan beide zijden nauwlettend bijgehouden: door studie, onderzoek en door erover te publiceren. Ik doe dit vanuit mijn professie als (niet-praktiserend) apotheker en doctor in de geneeskunde, gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht. Ik ben 'regulier opgevoed' en wetenschappelijk gevormd.

Juist met deze wetenschappelijke achtergrond ben ik, waar het om gezondheid en ziekte gaat, tot de conclusie gekomen dat voeding en voedingssupplementen de prioriteit hebben boven medicijnen. Feitelijk hoeft dit geen toelichting. Ons lichaam bestaat immers uit het voedsel dat we elke dag tot ons nernen. Zouden we in geval van ziekte of de preventie ervan moeten kiezen tussen medicijnen en voedingssupplementen, dan is de laatste keus volstrekt logisch. Er is niets 'alternatiefs' aan. In die zin is het voorschrijven van medicijnen veel minder voor de hand liggend en in mijn ogen in vele gevallen onwetenschappelijker.
Maar dan het belangrijkste. Geen mooier vak dan mijn vak, vooral in deze tijd waarin de ontwikkelingen en kennis over voedingssupplementen enorm snel toenemen. De ontdekkingen in de natuurwetenschappen, zoals in de biochemie, de biologie, de genetica en evolutieleer om er een paar te noemen, zijn bijzonder opwindend. Waarom? Omdat ze beetje bij beetje de bouwstenen aanleveren die nodig zijn om u en mij beter in staat te stellen om meer te doen voor onze gezondheid.
Daar gaat dit boek Gezond met Voedingssupplementen dus over. 

Dr. Gert Schuitemaker. Gezond met Voedingssupplementen. Advies van een apotheker.
Ortho Communications & Science BV. 305 pagina’s 
ISBN 978-9-076161-25-9
Prijs: € 29,50
www.gezondmetvoedingssupplementen.nl

Twitter

MBOG