De kracht van karakter

auteur: James Hillman

 

Oud-zijn is niet ‘in’. De bevolking vergrijst in hoog tempo, maar overal om ons heen is een jeugdige uitstraling een ‘must’. Ouderdom lijkt maatschappelijk gezien, maar ook voor de oudere en zijn directe omgeving, vooral een probleem.

James Hillman pleit in ‘De kracht van karakter’ juist voor een positieve houding tegenover het ouder worden. De achteruitgang van ons fysieke en  verstandelijke vermogens maakt dat we ons leven kunnen evalueren en geeft ons de rust die nodig is om de wonderen van het leven te kunnen waarderen. De laatste levensjaren zijn zo belangrijk omdat dit de periode is waarin ons karakter zich verdiept en vervolmaakt. Met zijn verrassende kijk op ouderdom stelt Hillman het maatschappelijk ideaal van jeugdigheid ter discussie, maar trekt hij ook ten strijde tegen de psychologen en medici die ouderdom vooral zien als een fysiek en klinisch beheersbaar probleem. De kracht van karakter is een boek dat oud en jong een verrassend en waardevol perspectief biedt.

James Hillman is psycholoog en auteur van ruim twintig boeken. Hij heeft leerstoelen bekleed aan diverse universiteiten.

Twitter

MBOG