Brain and Culture

auteur: Bruce Wexler

Neurobiology, Ideology and Social Change

Een nieuw boek van de psychiater Bruce Wexler verbonden aan de Yale University. Zijn boek is onderschreven door bekenden in de psychologie zoals Oliver Sacks en Howard Gardner.
Wexler uitgangspunt was: ‘De wereld is maakbaar’, maar in dit boek brengt hij nuances aan. Het boek geeft een overzicht van recente bevindingen in de neurowetenschap en cultuur in relatie tot neurale plasticiteit in de hersenen. Onze behoefte aan harmonie en de moeite die we hebben om mentale structuren te wijzigen maakt dat wij heel veel moeite hebben om veranderingen in te passen. Sociale verschuivingen, andere culturen, aanpassen aan verlies, maar ook veranderingen in voedingsgedrag zal vanwege neurobiologisch belang een innerlijke strijd opleveren om controle over de ‘symbolische’ omgeving te behouden.

Twitter

MBOG