Opleidingen

Vereist voor lidmaatschap

Sinds de oprichting van de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG) in 1988 is van meet af aan gestreefd naar hoge kwaliteit van de beroepsuitoefening. Eén van de belangrijkste methoden om kwaliteit te waarborgen is het stellen van opleidingseisen aan de beroepsbeoefenaren. 
 

Leden aanname bestaat uit volgende vereisten: Wetenschappelijk dan wel HBO niveau, Medisch niveau en Orthomoleculair niveau:

Voor de volledigheid en duidelijkheid; onderstaand zijn geen nieuwe of veranderde eisen per 2019. Deze zijn hieronder meer verhelderend opgesomd. De MBOG is sinds zijn oprichting een hoogwaardige vereniging waar géén gelaagd register is, en eenieder een minimaal Hbo, dan wel WO niveau heeft. Van elke opleiding moet een diploma kunnen worden overlegd, certificaten zijn niet afdoende. Eenmalige aanmeldingskosten bedragen altijd 102,50€, uw aanvraag wordt door het bestuur beoordeeld waarna u vervolgens voor een persoonlijke gesprek wordt uitgenodigd. Tijdens dit gesprek verneemt u of u lid wordt van de MBOG; u kunt afgewezen worden! Gezien de accreditatie vertragingen van orthomoleculaire opleiders zullen medio 2019 wijzigende opleidingen en voorwaarden gaan gelden. Uiteraard worden opleidingen hier eerst van op de hoogte gesteld. De MBOG is en blijft een vereniging voor Hbo en WO therapeuten, doordat opleiders nu nog niet kunnen voldoen, zijn wij genoodzaakt ons aanname beleid te herzien.

Medisch niveau:

U dient altijd minstens in het bezit te zijn van hoogwaardige medische en orthomoleculaire kennis, bestaande uit geaccrediteerde (post ) Hbo Orthomoleculaire opleidingen plus uw hoogwaardige medische kennis d.m.v. de volgende diploma’s of erkenningen:

* een geldige BIG registratie middels een Hbo of WO opleiding in de (para) medische gezondheidszorg.

OF

* een 4 jarige Hbo-opleiding diploma van een door de overheid erkende Hbo-Bachelor opleiding inclusief MBK in de (para)medische zorg, het betreft de volgende door de NVAO geaccrediteerde opleidingen:

 • Manuele Therapie
 • Oefentherapie Cesar
 • Oefentherapie Mensendieck
 • Bewegingsagogie/Psychomotorische Therapie
 • Fysiotherapie
 • Verpleegkunde
 • Verpleegkunde in de Maatschappelijke Gezondheidszorg
 • Ergotherapie
 • Logopedie
 • Palliatieve-Zorg
 • Verloskunde
 • Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT)
 • Huidtherapie
 • Voeding en Diëtetiek
 • Complementary Alternative Medicine (CAM)

 

OF

* afgeronde Hbo opleiding of andere WO studie én een Medische Basiskennis Hbo diploma; CPION of SNRO geaccrediteerd van tenminste 40 ECT's, en deze kennis onderhouden sinds behalen diploma met minstens 1 medische studiedag per jaar sinds behalen van dit diploma. Wellicht bundelde u oa. deze  opleidingen en ervaringen reeds samen in een EVC Hbo dietetiek of CAM therapeut; deze kunt u ook indienen. U kunt hiermee aan tonen dat u beschikt over Hbo werk en denkniveau, gelijkgesteld aan level 6 NLQF of hoger, het bestuur beslist over uw aanname.

 

Leden aanmelden tot 31-12-2019 Orthomoleculair niveau:

Met diploma's van de onderstaande ( post Hbo) opleidingen Orthomoleculaire Geneeskunde die nog vòòr 1 juni 2018 gestart zijn, kunnen afgestudeerden zich nog tot uiterlijk 31-12-2019 als licentie lid bij de MBOG aanmelden, wij hanteren 2 maanden aan verwerkingstijd; waarbij aanvang lidmaatschap maximaal 01-03-2020 zal zijn.

 

LEDEN AANNAME vanaf 01-01-2020 Orthomoleculair niveau, nog niet geaccrediteerd, wijzigingen voorbehouden:

Afgesloten met een diploma:

 

Mogelijkheid van ballotageprocedure

 • Hebt u een opleiding gevolgd die niet door de MBOG is erkend, niet hierboven vermeld is of opleidingen gevolgd in het buitenland en denkt u dat uw opleiding en kennis toch geschikt zijn om lid te worden? Kunt u aantonen dat u onderzoek hebt gedaan, studies hebt gevolgd, veel werkervaring hebt, aantonen dat u beschikt over een NLQF level van 6, 7 of 8?
 • Wij zien uw aanvraag en met redenen omklede motivatiebrief graag tegemoet. Voorzie de aanvraag van de betreffende relevante diploma’s. Op basis van de toegestuurde documenten zal de MBOG beoordelen of u in aanmerking komt voor een ballotageprocedure. Deze procedure kost  102,50€.

 

Veel gestelde Vragen:

 • Momenteel is er (helaas) nog geen 4 jarige gelijkwaardige Hbo opleiding in de orthomoleculaire geneeskunde die voldoet aan de gestelde accreditatie eisen volgens MBOG en SNRO.
  Er zijn zover de MBOG en de SNRO bekend een aantal opleiders die hier wel mee bezig zijn en de intentie hebben afgegeven hier aan te willen voldoen; Ortho Linea, Evenwijs en OPFG. 
 • De MBOG geeft geen, en erkent zelf geen 4 jarige Hbo opleidingen.
 • De MBOG erkent door middel van accreditaties wel bij- en nascholingen, congressen, workshops, webinars, seminars e.d.
 • Zorgverzekeraars passen jaarlijks hun voorwaarden aan. De meeste zorgverzekeraars erkennen momenteel de MBOG  als beroepsvereniging en daarmee de behandelingen van onze leden. De MBOG en haar partners in het complementaire veld doen er  alles aan om professionele zorg te waarborgen, bekend te maken, te erkennen, mede opdat zorgverzekeraars besluiten deze behandelingen te vergoeden. Tendens is echter dat er steeds minder vergoed wordt uit aanvullende verzekeringen. De MBOG leden voldoen aan de zorgverzekeraarseisen.
 • Wanneer u door middel van een Hbo EVC traject kunt aantonen dat u een 4 jaar gelijkwaardige Hbo niveau (Voeding & Diëtetiek of CAM therapeut) en kennis en ervaring heeft in het paramedisch/ CAM veld kunt u  voor lidmaatschap in aanmerking komen. Momenteel worden een dergelijke EVC-verklaring vooralsnog niet meer afgegeven, maar heeft u een EVC erkenning behaald tussen 2010 en 2017 dan kunt u deze indienen.
 • Eenmalige aanmeldingskosten bedragen 102,50€. Deze kosten bent u altijd kwijt, u kunt afgewezen worden.

 

In 2019 wordt het aanname beleid gewijzigd, wijzigingen voorbehouden, neem contact op voor juiste stand van aannamebeleid in 2019.

Twitter #MBOG #ORTHO

 • Vandaag op pad naar een congres orthomoleculair. Interessante onderwerpen, zoals welke natuurlijke middelen brengen…

Twitter door MBOG

 • Zorgprofessionals(met of zonder big) kunnen siilo gratis gebruiken. Alle berichten zijn volledig versleuteld. Alle…
 • Mooi om te zien en te lezen, ondernemend mboglid zorgde voor dit leuke artikel wat verspreid wordt in N…

Instagram

Facebook