Opleidingen

Vereist voor lidmaatschap

Sinds de oprichting van de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG) in 1988 is van meet af aan gestreefd naar hoge kwaliteit van de beroepsuitoefening. Eén van de belangrijkste methoden om kwaliteit te waarborgen is het stellen van opleidingseisen aan de beroepsbeoefenaren. Leden kunnen de noodzakelijke formulieren vinden in Voor Leden.
De criteria waar opleidingsinstituten aan moeten voldoen kunt u in het overzicht informatie over opleidingsinstituten vinden.

Leden aanname

De MBOG neemt sinds januari 2015 louter nieuwe leden aan met de volgende diploma's:

 • EEN door de MBOG erkend diploma Orthomoleculaire Geneeskunde EN
   
 • een opleiding Medische Basiskennis CPION/SNRO geaccrediteerd met 40 ECT's
  OF een door de verzekeraars erkend HBO diploma; klik voor een overzicht hier
  OF WO Arts.

Orthomoleculaire opleidingen die aan de MBOG criteria voldoen

Vanaf 1 september 2018 erkent de MBOG alleen nog 4-jarige opleidingen van instituten die door de SNRO zijn geaccrediteerd of die aan de MBOG een intentie hebben afgegeven om deze accreditatie vóór 1 september 2020 te hebben verkregen. Zodra bekend is welke opleidingen aan deze voorwaarden voldoen zullen wij dat op de site vermelden.
Met diploma's van de onderstaande eenjarige opleidingen die voor 1 juni 2018 gestart zijn, kunnen studenten zich tot 01-02-2020 als lid bij de MBOG aanmelden.
 

Ortho Linea
www.ortholinea.nl

SOE opleiding
www.educatie-atrium-innovations.nl

Natura Foundation (opleiding Orthomoleculair therapeut)
www.naturafoundation.org
Evenwijs -  Epigenetisch Therapeut
www.evenwijs.nl/opleiding_epigenetisch_therapeut.html
Cell Care Academy - PNEI Basis
https://cellcarehealthgroup.nl/academy/pnei-basis
Faché Instituut (eFIOW)
www.efiow.be
SOHF (Stichting Ortho Health Foundation) - Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut
www.sohf.nl/opleidingen/orthomoleculair-epigenetisch-therapeut®

Uitgangspunten opleidingseisen MBOG

 • Het Advies Beroepsuitoefening en Opleidingen Alternatieve Geneeswijzen (Nationale Raad voor de Volksgezondheid, 1990);
 • Het Beroepsprofiel Orthomoleculair Geneeskundige.

Doelstelling

Met het stellen van deze opleidingseisen beoogt de MBOG dat studenten gevormd zullen worden tot zelfstandig werkende beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg (het zogenaamde eerste deskundigheidsniveau).

Uitgangspunten

Conform de huidige wettelijke maatstaven voor het HBO-onderwijs zijn bij de MBOG-opleidingseisen twee blokken (fasen) te onderscheiden, namelijk:

de voor alle specialisaties gemeenschappelijke basisvakken (ondersteunende vakken);
de beroepsspecifieke vakken (specialisatie).

Het gestelde in deze notitie is uitdrukkelijk geen opleidingsprogramma. Het is een programma op basis waarvan opleidingen c.q. beroepsbeoefenaren kunnen worden getoetst. Daarom worden ook globale eindtermen, indicaties en richtlijnen gegeven; accenten en daadwerkelijke invulling zal plaats moeten vinden door de respectievelijke opleidingsinstituten.

Studiebelasting

Voor het niveau van het opleidingsprogramma worden de richtlijnen uit het concept-Wetsontwerp Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) aangehouden.
Bij de vakken wordt voor de studiebelasting een richtlijn gegeven in studiepunten (Sp).

Eén studiepunt (SP) staat voor 28 studiebelastings-uren (SBU). De studiebelastingsuren worden onderverdeeld in:

 • Contact-uren (in het bijzijn van een docent);
 • Rand-uren (practicum, lezingen, workshops, toetsing);
 • Zelfstudie-uren.

Opleidingen

De MBOG verzorgt zelf geen opleidingen. De onderwijscommissie heeft een aantal opleidingen getoetst.

Twitter

MBOG