AANNAME BELEID 2019 - 2024

MBOG aanname beleid 2019 - 2024 Onderverdeeld naar medische Ć©n orthomoleculaire kennis

MBOG-Leden dienen altijd in het bezit te zijn van gedegen medische kennis op Wo of Hbo-niveau, aangevuld met orthomoleculaire opleidingen. Om aan te tonen dat u beschikt over voor de MBOG passend hoogwaardig werk en denkniveau oftewel een NLQF-level 6, 7 of 8 kunt u de volgende diploma’s of erkenningen overleggen:

MEDISCHE KENNIS

Een geldige BIG-registratie door middel van een Hbo of WO-opleiding in de gezondheidszorg, die heeft geleid tot een zgn. artikel 3 beroep:

Overzicht artikel 3-beroepen:

 • Apotheker
 • Arts
 • Fysiotherapeut
 • Gezondheidszorgpsycholoog
 • Physician assistant
 • Psychotherapeut
 • Tandarts
 • Verloskundige
 • Verpleegkundige.

OF

Een 4-jarige Hbo diploma van een door de overheid erkende Hbo-Bachelor opleiding in de (para)medische zorg, en deze kennis is onderhouden sinds het behalen van het diploma door minstens 1 medische studiedag per jaar te volgen en aan te tonen middels een actieve BIG registratie. Het betreft de volgende door de NVAO geaccrediteerde opleidingen, die heeft geleid tot een actieve BIG registratie als onder artikel 34 :

• Manuele Therapie

• Oefentherapie Cesar

• Oefentherapie Mensendieck

• Bewegingsagogie/Psychomotorische Therapie

• Fysiotherapie

• Verpleegkunde (Regieverpleegkundige, hbo-V-diploma (Bachelor of Nursing), vooralsnog ondanks perikelen overgangstraject helaas NIET de mbo en Inservice opgeleiden.

• Ergotherapie

• Logopedie

• Palliatieve-Zorg

• Verloskunde

• Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT)

• Huidtherapie

• Voeding en Diëtetiek

• Complementary Alternative Medicine (CAM)

* en momenteel in experimentiele BIG fase, tevens vooralsnog mogelijk: Klinisch Technoloog en Bachelor Medisch Hulpverlener; artikel BIG 36a beroep.

Overzicht artikel 34-beroepen:

 • Apothekersassistent
 • Diëtist
 • Ergotherapeut
 • Huidtherapeut
 • Klinisch fysicus
 • Logopedist
 • Mondhygiënist
 • Oefentherapeut
 • Optometrist
 • Orthoptist
 • Podotherapeut
 • Radiodiagnostisch laborant
 • Radiotherapeutisch laborant
 • Tandprotheticus
 • Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er).

OF

Afgeronde universitaire of Hbo-opleiding én een Medische Basiskennis diploma; CPION of SNRO geaccrediteerd, volgens ( herijkte 2019) Plato normen van tenminste 40 ECT's, en deze kennis is onderhouden sinds behalen diploma door middel van minstens 1 medische studiedag per jaar, vooralsnog mogelijk tot 31-12-2019, per 01-01-2020  via ballotage verzoek.


ORTHOMOLECULAIRE KENNIS tot 31-12-2019

Met diploma's van de onderstaande post Hbo-opleidingen Orthomoleculaire Geneeskunde die vòòr 1 juni 2018 gestart zijn, kunnen afgestudeerden zich uiterlijk tot 31-12-2019 als potentieel licentie lid bij de MBOG aanmelden. Deze kennis dient onderhouden te zijn sinds behalen diploma door middel van het volgen van minstens 1 orthomoleculaire studiedag per jaar.

• Ortho Linea Orthomoleculair Therapeut www.ortholinea.nl

• Atrium-SOE-opleiding Orthomoleculair therapeut www.educatie-atrium-innovations.nl

• Natura Foundation opleiding Orthomoleculair Therapeut http://www.naturafoundation.nl/?objectID=13762

• Natura Foundation 2 jaar opleiding therapeut in Klinische Psycho Neuro Immunologie http://www.naturafoundation.nl/?objectID=18803

• Evenwijs Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut https://www.evenwijs.nl/HBO_beroepsopleiding.html

• BIOK.center opleidingen Orthomoleculaire Voedingscoach Practitioner of Ortho-Biochemisch Nutritionist https://www.biok.center/opleidingen?f%5B0%5D=certificaat%3A83

• Faché Instituut (eFIOW) / BIOK.center Ortho-Biochemisch Nutritionist opleiding https://www.biok.center/node/5

• SOHF (Stichting Ortho Health Foundation) - Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut www.sohf.nl/opleidingen/orthomoleculair-epigenetisch-therapeut

• Cell Care Academy - PNEI https://cellcarehealthgroup.nl/academy/pnei-basis


Overgangsfase orthomoleculaire kennis 2019 voor BIG geregistreerde:

Met diploma's van de onderstaande post Hbo opleidingen Orthomoleculaire Geneeskunde, kunnen afgestudeerden met een actieve BIG registratie zich tot 31-12-2019 als licentie of als student lid indien in 2019 nog studerend bij de MBOG aanmelden.

• Ortho Linea Orthomoleculair Therapeut www.ortholinea.nl

• Atrium-SOE opleiding Orthomoleculair therapeut www.educatie-atrium-innovations.nl

• Natura Foundation opleiding Orthomoleculair Therapeut http://www.naturafoundation.nl/?objectID=13762

• Natura Foundation 2 jaar opleiding therapeut in Klinische Psycho Neuro Immunologie http://www.naturafoundation.nl/?objectID=18803

• Evenwijs Epigenetisch Therapeut https://www.evenwijs.nl/HBO_beroepsopleiding.html

• BIOK.center opleidingen Orthomoleculaire Voedingscoach Practitioner of Ortho-Biochemisch Nutritionist https://www.biok.center/opleidingen?f%5B0%5D=certificaat%3A83


ORTHOMOLECULAIRE KENNIS per 01-01-2020 tot en met 31-12-2024

MBOG lid worden kan per 01-01-2020 met een 4-jarige, gelijkwaardig aan Hbo opleiding in Orthomoleculaire Geneeskunde van 240 ECT’s.

Sinds 1 september 2018 erkent de MBOG alleen nog 4-jarige Hbo gelijkwaardige opleidingen van instituten die door de SNRO zijn geaccrediteerd (accreditatie vindt plaats aan de hand van de door de MBOG gestelde beroepseisen). Helaas is de gestelde overgangsperiode niet gehaald. De MBOG zal de overgangsfase onder strikte voorwaarden verlengen naar 31-12-2024. Hier worden momenteel afspraken met opleiders en accreditatie instellingen over gemaakt. De MBOG behoudt zich het recht voor deze accreditatie te wijzigen of uit te besteden aan derden. U blijft echter altijd persoonlijk verantwoordelijk voor de juiste studiekeuzes en deze geven nooit garantie op een lidmaatschap. SNRO accreditatie nog in behandeling De volgende opleidingen krijgen verlenging in verband met hun lopende SNRO accreditatie aanvraag. Dit betekent dat wij afgestudeerden uit coulance als licentielid in behandelings aanvraag nemen zolang de SNRO accreditatie nog niet verleend is. Deze coulance geldt alleen voor onderstaande opleidingen en duurt tot 31-12-2024, dit betekent dat u uiterlijk tot 2021 met deze studie kunt starten.

• Ortho Linea Beroepsopleiding Orthomoleculaire Therapie www.ortholinea.nl/page52/page52.html

• Evenwijs Orthomoleculair Natuurgeneeskundig therapeut www.evenwijs.nl/HBO_beroepsopleiding.html

• OPFG Orthomoleculair therapeut www.opfg.nl/opleiding-orthomoleculair-therapeut/


Geen SNRO accreditatie, wel Hbo niveau in de orthomoleculaire geneeskunde

De volgende opleiders hebben (nog) geen lopende SNRO, of externe accreditatie aanvraag, maar bieden al langer meerjarige post Hbo opleidingen aan. In de overgangsfase tot en met 31-12-2024 accepteert de MBOG deze opleidingen tevens voor een lidmaatschapsaanvraag:

• Natura Foundation 3 jaar opleiding therapeut in Klinische Psycho Neuro Immunologie afgesloten met diploma http://www.naturafoundation.nl/?objectID=18803 (plus de medische voorwaarden)

Onder audit cPNI Europe 3 jaar opleiding therapeut in Klinische Psycho Neuro Immunologie afgesloten met diploma (plus de medische voorwaarden)

• BIOK.center: Beide opleidingen Orthomoleculaire Voedingscoach Practitioner & Ortho-Biochemisch Nutritionist, afgesloten met diploma https://www.biok.center/opleidingen?f%5B0%5D=certificaat%3A83 , (plus de medische voorwaarden)


Lid worden door middel van ballotageprocedure:

• Indien u een opleiding volgde aan de HLO ( hoger laboratorium onderwijs) of WUR ( bijv. moleculaire levenswetenschappen, voeding en gezondheid) aangevuld met medische basiskennis en orthomoleculaire kennis nodigen wij u van harte uit om een ballotage verzoek te doen.

• Indien u kunt aantonen dat u beschikt over óf een geldige BIG Hbo/Wo registratie, of een herijkte MBK van meer dan 40 ECT’s plus een medisch gerichte wetenschappelijke studie, in binnen of buitenland, of aantoonbaar bepaalde kennis heeft vergaard, dan wel onderzoek verricht, dan wel anderszins diploma’s kan overhandigen in relatie tot orthomoleculaire geneeskunde;

• Indien u een opleiding heeft gevolgd die niet door de MBOG is erkend of een opleiding gevolgd in het buitenland en u denkt dat uw opleiding voldoet aan EQF 6 of hoger en geschikt is om lid te worden;

• Hebt u een EVC in Voeding en Diëtetiek middels ander (para) medische universitaire of Hbo afgeronde opleiding, inclusief een MBK van meer dan 40 ECT’s en nog op andere wijze kennis en aanvullende ervaring opgedaan in de orthomoleculaire geneeskunde. Zie EVC  en NCOI centrum mogelijk tot 31-12-2019.

 

Wij zien uw aanvraag en met redenen omklede motivatiebrief, CV en bewijsstukken graag tegemoet. Op basis van de toegestuurde documenten zal de MBOG beoordelen of u in aanmerking komt voor een ballotageprocedure. Als bijdrage in deze procedure wordt u vooraf een factuur van € 102,50 toegezonden.


Diverse

• De MBOG verzorgt zelf geen opleidingen.

• De MBOG erkent door middel van accreditaties wel bij- en nascholingen, congressen, workshops, Webinars, seminars e.d. voor huidige leden. De MBOG behoudt zich het recht voor deze accreditatie te wijzigen en of uit te besteden aan derden.

• Sinds het behalen van welk medisch en orthomoleculair diploma dan ook, dient u aan te kunnen tonen deze kennis middels       jaarlijkse bij- en nascholingen te hebben bijgehouden.

• Zorgverzekeraars passen jaarlijks hun voorwaarden aan. De meeste zorgverzekeraars erkennen momenteel de MBOG als beroepsvereniging en daarmee de behandelingen van onze leden. De MBOG en haar partners in het complementaire veld doen er alles aan om professionele zorg te waarborgen, bekend te maken, te erkennen, mede opdat zorgverzekeraars besluiten deze behandelingen te vergoeden. Tendens is echter dat er steeds minder vergoed wordt uit aanvullende verzekeringen. De MBOG leden voldoen aan de zorgverzekeraarseisen.

• Er zijn vele orthomoleculaire kennisaanbieders op vele niveaus in de markt. De MBOG juicht deze bekendheid en verspreiding van de orthomoleculaire kennis toe maar streeft als beroepsvereniging een hoogwaardig professioneel niveau na van specialisten werkzaam in het complementaire veld.

• De MBOG is een beroepsvereniging voor specialisten in chronische gezondheid. De MBOG vindt kennis van integrale geneeskunde, DNA, klinische PNI en complementaire natuurgeneeskunde passend in het kennisprofiel van haar leden.

• Eenmalige aanmeldingskosten bedragen € 102,50. Deze kosten bent u altijd kwijt, u kunt naar aanleiding van het persoonlijke interview afgewezen worden.