AANNAME BELEID

MBOG aanname beleid: Onderverdeeld naar medische Ć©n orthomoleculaire kennis

MBOG-Leden dienen altijd in het bezit te zijn van gedegen medische kennis op Wo of Hbo-niveau, aangevuld met orthomoleculaire Hbo opleidingen. Om aan te tonen dat u beschikt over voor de MBOG passend hoogwaardig werk en denkniveau oftewel een NLQF-level 6, 7 of 8 kunt u de volgende diploma’s of erkenningen overleggen, let op betreft MEDISCHE KENNIS EN ORTHOMOLECULAIRE KENNIS:

MEDISCHE KENNIS (plus zie orthomoleculaire kennis)

Een geldige actieve BIG-registratie door middel van een Hbo of WO-opleiding in de gezondheidszorg, die heeft geleid tot een zgn. artikel 3 beroep:

Artikel 3-beroepen:

  • Apotheker
  • Arts
  • Fysiotherapeut
  • Gezondheidszorgpsycholoog
  • Physician assistant
  • Psychotherapeut
  • Tandarts
  • Verloskundige
  • Verpleegkundige.

OF

Een Hbo - bachelor diploma van een door de overheid erkende Hbo-Bachelor opleiding in de (para)medische zorg (van 240 ECT's)  en deze kennis is onderhouden sinds het behalen van het diploma door minstens 1 medische studiedag per jaar te volgen/ hebben gevolgd, aan te tonen door actieve vermelding in betreffende kwaliteits (paramedici/ big) registers. Het betreft de volgende door de NVAO geaccrediteerde opleidingen, die heeft geleid tot een BIG als onder artikel 34 :

• Manuele Therapie (Manueel therapeut)

• Oefentherapie Cesar (Cesar therapeut) 

• Oefentherapie Mensendieck (Oefentherapeut Mensendieck)

• Bewegingsagogie/Psychomotorische Therapie ( Psychomotorisch therapeut) 

• Fysiotherapie (Fysiotherapeut) 

• Verpleegkunde https://www.trouw.nl/zorg/minister-bruins-geeft-gehoor-aan-protest-van-verpleegkundigen~b413b63f/

• Ergotherapie (Ergotherapeut)

• Logopedie (Logopedist) 

• Palliatieve-Zorg (Verpleegkundige palliatieve zorg)

• Verloskunde ( Verloskundige)

• Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige)

• Huidtherapie (Huidtherapeut)

• Voeding en Diëtetiek (Diëtist)

* en momenteel in experimentiele BIG artikel 36a fase, tevens vooralsnog mogelijk: Klinisch Technoloog en Bachelor Medisch Hulpverlener.

OF

Afgeronde universitaire dan wel Hbo/bachelor-opleiding én een Medische Basiskennis diploma; CPION of SNRO geaccrediteerd, volgens ( herijkte 2019) Plato normen van tenminste 40 ECT's, en deze kennis is onderhouden sinds behalen diploma door middel van minstens 1 medische studiedag per jaar (en u startte vòòr 1 juni 2018 uw orthomoleculaire post Hbo) mogelijk tot 31-12-2019.

OF

de door SNRO erkende Hbo in Orthomoleculaire Geneeskunde, waarbij u met uw afgeronde universitaire of Hbo bachelor vooropleiding én de 40 ECT's voor medische basiskennis u voor 200 ECT's een erkend volledig gelijkgesteld aan Hbo diploma behaald. Deze modules samen maken een officieel bachelor niveau diploma van 240 ECT's, uitgegeven door de opleider bevoegd door SNRO: 

Opleidingsinstituut EVENWIJS met Hbo accreditatie door SNRO voor de vakopleiding Orthomoleculair Therapeut www.evenwijs.nl/HBO_beroepsopleiding.html


ORTHOMOLECULAIRE KENNIS tot 31-12-2019 (plus zie medische kennis)

Met diploma's van de onderstaande post Hbo-opleidingen Orthomoleculaire Geneeskunde die vòòr 1 juni 2018 gestart zijn, kunnen afgestudeerden zich uiterlijk tot 31-12-2019 als potentieel licentie lid bij de MBOG aanmelden ( let op POST Hbo; u dient een Hbo of WO vooropleiding te tonen en zie tevens medische kennis voorwaarden). Deze kennis dient onderhouden te zijn sinds behalen diploma door middel van het volgen van minstens 1 orthomoleculaire studiedag per jaar.

 • Evenwijs Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut https://www.evenwijs.nl/HBO_beroepsopleiding.html

 • Ortho Linea Orthomoleculair Therapeut www.ortholinea.nl

• Atrium-SOE-opleiding Orthomoleculair therapeut www.educatie-atrium-innovations.nl

• Natura Foundation opleiding Orthomoleculair Therapeut http://www.naturafoundation.nl/?objectID=13762

• Natura Foundation opleiding therapeut in Klinische Psycho Neuro Immunologie http://www.naturafoundation.nl/?objectID=18803

• BIOK.center opleidingen Orthomoleculaire Voedingscoach Practitioner of Ortho-Biochemisch Nutritionist https://www.biok.center/opleidingen?f%5B0%5D=certificaat%3A83

• Faché Instituut (eFIOW) / BIOK.center Ortho-Biochemisch Nutritionist opleiding https://www.biok.center/node/5

• SOHF (Stichting Ortho Health Foundation) - Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut www.sohf.nl/opleidingen/orthomoleculair-epigenetisch-therapeut

• Cell Care Academy - PNEI https://cellcarehealthgroup.nl/academy/pnei-basis


Overgangsfase orthomoleculaire kennis voor BIG geregistreerde onder artikel 3 :

Met diploma's van de onderstaande post Hbo-opleidingen Orthomoleculaire Geneeskunde, kunnen afgestudeerden en studenten met een actieve BIG registratie zich bij de MBOG aanmelden.

• Ortho Linea Orthomoleculair Therapeut www.ortholinea.nl

• Atrium-SOE opleiding Orthomoleculair therapeut www.educatie-atrium-innovations.nl

• Natura Foundation opleiding Orthomoleculair Therapeut http://www.naturafoundation.nl/?objectID=13762

• Natura Foundation opleiding therapeut in Klinische Psycho Neuro Immunologie http://www.naturafoundation.nl/?objectID=18803

• Evenwijs  Therapeut https://www.evenwijs.nl/HBO_beroepsopleiding.html

• BIOK.center opleidingen Orthomoleculaire Voedingscoach Practitioner of Ortho-Biochemisch Nutritionist https://www.biok.center/opleidingen?f%5B0%5D=certificaat%3A83

Beroepsopleiding Orthomoleculair

MBOG lid worden kan met een gelijkwaardig aan Hbo opleiding in Orthomoleculaire Geneeskunde van 240 ECT’s.

De eerste en vooralsnog enige orthomoleculaire erkende Hbo opleiding is een feit. De MBOG feliciteert Evenwijs met de SNRO-accreditatie van hun opleiding!

Evenwijs Orthomoleculair Natuurgeneeskundig therapeut www.evenwijs.nl/HBO_beroepsopleiding.html met SNRO ACCREDITATIE Bachelor

Sinds 1 september 2018 accepteert de MBOG alleen opleidingen gelijkwaardig aan een 4 jarige Hbo/bachelor van in totaal 240 ECT's van instituten die door de SNRO zijn geaccrediteerd (accreditatie vindt plaats aan de hand van de door de MBOG gestelde beroepseisen).

Helaas is de gestelde overgangsperiode nog niet door alle opleiders gehaald. De MBOG zal de overgangsfase onder strikte voorwaarden verlengen naar 01-09-2024, dit betekent dat u als zorgverlener of student gemiddeld uiterlijk 2021 kan starten met een opleiding voor een mogelijk MBOG lidmaatschap. Hier worden momenteel afspraken met opleiders en accreditatie instellingen over gemaakt. De MBOG behoudt zich het recht voor deze accreditatie te wijzigen of uit te besteden aan derden. U blijft echter altijd persoonlijk verantwoordelijk voor de juiste studiekeuzes en deze geven nooit garantie op een lidmaatschap.

SNRO accreditatie nog in behandeling of nog in aanvraag.

De volgende opleidingen krijgen verlenging tot 01-09-2024 in verband met hun SNRO accreditatie aanvraag. Dit betekent dat wij afgestudeerden voorlopig uit coulance als licentielid in behandelings aanvraag nemen zolang de SNRO accreditatie nog niet verleend is. Deze coulanceverlenging geldt alleen voor onderstaande  opleidingen, dit betekent niet dat u automatisch lid wordt. Naast deze vakopleiding beschikt u tevens over een WO/ Bachelor vooropleiding en voldoet u aan de medische voorwaarden middels een actieve BIG of MBK > 40 ECT's.

* Ortho Linea Beroepsopleiding Orthomoleculaire Therapie afgesloten met diploma www.ortholinea.nl/page52/page52.html  

* OPFG Orthomoleculair therapeut afgesloten met diploma www.opfg.nl/opleiding-orthomoleculair-therapeut/  

* Natura Foundation 3 jaar opleiding therapeut in Klinische Psycho Neuro Immunologie afgesloten met diploma http://www.naturafoundation.nl/?objectID=18803 

* cPNI Europe 3 jaar opleiding therapeut in Klinische Psycho Neuro Immunologie afgesloten met diploma  cpnieurope.nl/ ( onder audit tm 2021 i.v.m. nieuwe aanbieder)

* BIOK.center: Beide opleidingen Orthomoleculaire Voedingscoach Practitioner & Ortho-Biochemisch Nutritionist, afgesloten met diploma https://www.biok.center/opleidingen?f%5B0%5D=certificaat%3A83 

Ballotage mogelijkheden

Wij nodigen wij u van harte uit om een ballotage verzoek te doen;

• Indien u kunt aantonen dat u beschikt over óf een geldige BIG registratie, of BIG specialisme, of wet BIG beroep, of een MBK van meer dan 40 ECT’s plus een medische, orthomoleculaire, biochemische, integrale gerichte wetenschappelijke studie, in binnen of buitenland, of aantoonbaar bepaalde kennis heeft vergaard, dan wel onderzoek heeft verricht en of gepubliceerd, dan wel anderszins informatie kan overhandigen in relatie tot orthomoleculaire geneeskunde.

• Indien u een opleiding heeft gevolgd die niet ( meer) door de MBOG is erkend of een opleiding heeft gevolgd in het buitenland ( bijv. ISOM accreditatie) en u denkt dat uw opleiding, kennis en ervaring voldoet aan EQF 6 of hoger en geschikt is om lid te worden.

• Indien u een afgerond EVC in Voeding en Diëtetiek middels andere (para) medische universitaire of Hbo opleidingen, inclusief een MBK van meer dan 40 ECT’s én nog op andere wijze kennis en aanvullende ervaring opgedaan in de orthomoleculaire geneeskunde; Zie EVC  en NCOI centrum 

Wij zien uw aanvraag en met redenen omklede motivatiebrief, CV en bewijsstukken graag tegemoet. Op basis van de toegestuurde documenten zal de MBOG beoordelen of u in aanmerking komt voor een ballotageprocedure. Als bijdrage in deze procedure wordt u vooraf een factuur van € 102,50 toegezonden. 

Aanmelden

U kunt het lidmaatschap als Licentie-lid of Student-lid of het ballotageverzoek aanvragen door het invullen van Download MBOG-aanvraagformulier-lidmaatschap.pdf  plus alle benodigde documenten digitaal te scannen en per mail te sturen naar secretariaat@mbog.nl

Uw aanmelding wordt  zo spoedig mogelijk in behandeling genomen en kan 6 weken in beslag nemen. U wordt altijd uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Na goedkeuring van het bestuur wordt u definitief toegelaten tot de MBOG, echter afwijzing van een lidmaatschap n.a.v. de eerste toetsing en of dit gesprek is mogelijk. 

Diverse

• De MBOG verzorgt zelf geen opleidingen.

• De MBOG erkent door middel van accreditaties wel zelf bij- en nascholingen, congressen, workshops, Webinars, seminars e.d. voor huidige leden. De MBOG behoudt zich het recht voor deze accreditatie te wijzigen en of uit te besteden aan derden.

• Sinds het behalen van welk (para) medisch én orthomoleculair diploma dan ook, dient u aan te kunnen tonen deze kennis middels jaarlijkse bij- en nascholingen te hebben bijgehouden.

• Zorgverzekeraars passen jaarlijks hun voorwaarden aan. De meeste zorgverzekeraars erkennen momenteel de MBOG als beroepsvereniging en daarmee de behandelingen van onze leden. De MBOG en haar partners in het complementaire veld doen er alles aan om professionele zorg te waarborgen, bekend te maken, te erkennen, mede opdat zorgverzekeraars besluiten deze behandelingen te vergoeden. Tendens is echter dat er steeds minder vergoed wordt uit aanvullende verzekeringen. De MBOG leden voldoen aan alle zorgverzekeraarseisen.

• Er zijn vele orthomoleculaire kennisaanbieders op vele niveaus in de markt. De MBOG juicht deze bekendheid en verspreiding van de orthomoleculaire kennis toe maar streeft als beroepsvereniging een hoogwaardig professioneel niveau na van artsen en Hbo therapeuten werkzaam in het complementaire veld.

• De MBOG is een beroepsvereniging voor orthomoleculaire specialisten in chronische gezondheid. De MBOG vindt tevens kennis van integrale geneeskunde, DNA, klinische PNI en complementaire natuurgeneeskunde passend in het kennisprofiel van haar leden.

• Eenmalige aanmeldingskosten bedragen € 102,50. Licentie lid worden gaat per bestuursbesluit, u wordt altijd uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.

* Wijzigingen voorbehouden *