Opleidingen

Vereist voor lidmaatschap

Sinds de oprichting van de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG) in 1988 is van meet af aan gestreefd naar hoge kwaliteit van de beroepsuitoefening. Eén van de belangrijkste methoden om kwaliteit te waarborgen is het stellen van opleidingseisen aan de beroepsbeoefenaren. 
 

Leden aanname

De MBOG neemt louter nieuwe leden aan met de volgende diploma's:

Basisniveau NLQF level 6, 7 of 8 aan te tonen middels een diploma van een 4 jarige HBO, EVC traject voor HBO dan wel een afgeronde wetenschappelijke studie

 • EEN door de MBOG erkend diploma Orthomoleculaire Geneeskunde, 
 • EN
  een opleiding Medische Basiskennis CPION/SNRO geaccrediteerd met  minstens 40 ECT's,  en vanaf september 2019 volgens de nieuwe herijkte MBK eindtermen.
 • OF een door de overheid en verzekeraars erkend (para) medisch HBO diploma; klik voor een overzicht hier

 • OF WO Arts.

in 2019 wordt het aanname beleid gewijzigd, wijzigingen voorbehouden, neem contact op voor juiste stand van aannamebeleid in 2019.

Orthomoleculaire opleidingen die aan de MBOG criteria voldoen

Vanaf 1 september 2018 erkent de MBOG alleen nog 4-jarige opleidingen van instituten die door de SNRO zijn geaccrediteerd of die aan de MBOG een intentie hebben afgegeven om deze accreditatie vóór 1 september 2020 te hebben verkregen. Zodra bekend is welke opleidingen aan deze voorwaarden voldoen zullen wij dat op de site vermelden.
Met een diploma van de onderstaande een a tweejarige opleidingen die vòòr 1 juni 2018 gestart zijn, kunnen afgestudeerden met minimaal cijfer 7 zich tot 31-12-2019 als lid bij de MBOG aanmelden. Per 1-1-2019 gelden wijzigende toelatingsvoorwaarden, wijzigingen altijd voorbehouden. 2019 is een overgangsjaar, neem contact op voor huidige stand van aanname beleid, zodra meer bekend is,zullen wij dit publiceren.
 

Ortho Linea Orthomoleculair therapeut
www.ortholinea.nl

SOE opleiding Orthomoleculair therapeut
www.educatie-atrium-innovations.nl

Natura Foundation (opleiding Orthomoleculair therapeut)
www.naturafoundation.org
Evenwijs -  Epigenetisch Therapeut
www.evenwijs.nl/opleiding_epigenetisch_therapeut.html

Cell Care Academy - PNEI Basis Wordt niet meer gegeven
https://cellcarehealthgroup.nl/academy/pnei-basis

Natura Foundation kPNI, therapeut in de klinische PsychoNeuroImmunologie

http://www.naturafoundation.nl/?objectID=18803 

Faché Instituut (eFIOW) Wordt niet meer gegeven, nu BIOK.center 
www.efiow.be
SOHF (Stichting Ortho Health Foundation) - Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut
www.sohf.nl/opleidingen/orthomoleculair-epigenetisch-therapeut®

Uitgangspunten opleidingseisen MBOG

 • Het Advies Beroepsuitoefening en Opleidingen Alternatieve Geneeswijzen (Nationale Raad voor de Volksgezondheid, 1990);
 • Het Beroepsprofiel Orthomoleculair Geneeskundige.

Doelstelling

Met het stellen van deze opleidingseisen beoogt de MBOG dat studenten gevormd zullen worden tot zelfstandig werkende beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg (het zogenaamde eerste deskundigheidsniveau).

Uitgangspunten

Conform de huidige wettelijke maatstaven voor het HBO-onderwijs zijn bij de MBOG-opleidingseisen twee blokken (fasen) te onderscheiden, namelijk:

de voor alle specialisaties gemeenschappelijke basisvakken (ondersteunende vakken);
de beroepsspecifieke vakken (specialisatie).

Het gestelde in deze notitie is uitdrukkelijk geen opleidingsprogramma. Het is een programma op basis waarvan opleidingen c.q. beroepsbeoefenaren kunnen worden getoetst. Daarom worden ook globale eindtermen, indicaties en richtlijnen gegeven; accenten en daadwerkelijke invulling zal plaats moeten vinden door de respectievelijke opleidingsinstituten.

Studiebelasting

Voor het niveau van het opleidingsprogramma worden de richtlijnen uit het concept-Wetsontwerp Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) aangehouden.
Bij de vakken wordt voor de studiebelasting een richtlijn gegeven in studiepunten (Sp).

Eén studiepunt (SP) staat voor 28 studiebelastings-uren (SBU), is gelijk aan 1 ECT. De studiebelastingsuren worden onderverdeeld in:

 • Contact-uren (in het bijzijn van een docent);
 • Rand-uren (practicum, lezingen, workshops, toetsing);
 • Zelfstudie-uren.

Opleidingen

De MBOG verzorgt zelf geen opleidingen. De onderwijscommissie heeft een aantal opleidingen getoetst. De erkenning van een 4 jarige HBO opleiding Orthomoleculaire Geneeskunde gebeurd door SNRO.

Twitter #MBOG #ORTHO

Twitter door MBOG

 • Albert Heijn gaat strijd aan tegen overbodig plastic, groente en fruit liggen vanaf vandaag 'naakt' in het schap…
 • MBOG leden: schrijf je in via de link in je mail voor de volgende ledenvergadering vrijdagmiddag 5 april, met speci…