Ballotage

Ballotage mogelijkheden

Wij nodigen wij u van harte uit om een ballotage verzoek te doen:

  • Indien u kunt aantonen dat u beschikt over óf een geldige BIG registratie, of wet BIG beroep, of een MBK van meer dan 40 ECT’s plus een medische, orthomoleculaire, biochemische, PNI, DNA, integrale gerichte studie, in binnen of buitenland, of aantoonbaar bepaalde kennis heeft vergaard, dan wel onderzoek heeft verricht en of gepubliceerd, dan wel anderszins informatie kan overhandigen in relatie tot orthomoleculaire geneeskunde.
  • Indien u een opleiding heeft gevolgd die niet ( meer) door de MBOG is erkend of een opleiding heeft gevolgd in het buitenland ( bijv. ISOM accreditatie) en u denkt dat uw opleiding, kennis en ervaring voldoet aan EQF 6 of hoger; of wel NLQF 6,7 of 8.
  • Indien u een afgerond EVC in Voeding en Diëtetiek middels andere (para) medische universitaire of Hbo opleidingen, inclusief een MBK van meer dan 40 ECT’s én nog op andere wijze kennis en aanvullende ervaring opgedaan in de orthomoleculaire geneeskunde; Zie EVC  en NCOI centrum 

Wij zien uw aanvraag en met redenen omklede motivatiebrief, CV en bewijsstukken graag tegemoet. Op basis van de toegestuurde documenten zal de MBOG beoordelen of u in aanmerking komt voor een ballotageprocedure. Als bijdrage in deze procedure wordt u vooraf een factuur van € 102,50 toegezonden. 

Indienen

U kunt het ballotageverzoek aanvragen door het invullen van het aanvraagformulier plus uw motivatie brief en alle benodigde documenten digitaal te scannen en per mail te sturen naar secretariaat@mbog.nl

Tijdens de ballotage wordt er onderzocht of u ('ballotant') voldoet en gelijkwaardig bent aan de eisen, beroepsprofiel e.d. die aan het MBOG lidmaatschap verbonden zijn.

Uw aanmelding wordt  zo spoedig mogelijk in behandeling genomen en kan 6 weken in beslag nemen. U wordt altijd uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Na goedkeuring van het bestuur wordt u definitief toegelaten tot de MBOG.