Lidmaatschap

Mogelijkheden lidmaatschap

 • Licentie-leden: zijn WO Artsen, (para)medici en Hbo / Bachelor therapeuten ( minstens 240 ECT's) die voldoen aan de aanmeldings- en opleidingseisen en daarmee garant staan voor kwaliteit en hoogwaardige zorg en waardoor vergoeding door een zorgverzekeraar mogelijk kan zijn. Zie het aannamebeleid. 
 • Leden zonder licentie. Behandelaren die tijdelijk bijvoorbeeld wegens een sabattical, zwangerschap, mantelzorg niet voldoen aan alle MBOG lidmaatschapseisen, zij zijn wel MBOG lid, maar worden tijdelijk niet vergoed door zorgverzekeraars. Zij zijn minstens 5 jaar licentie lid geweest en hebben toen uiteraard wél voldaan aan alle regels en eisen.
 • Studenten; vanaf een tweede studiejaar van een door de MBOG erkende opleiding kunnen studenten zich aanmelden. Een studentlidmaatschap duurt maximaal 4 jaar, zij voldoen nog niet aan alle eisen en worden niet vergoed. Wél ontvangen zij diverse vakinhoudelijke informatie, hebben ze toegang tot alle informatie met betrekking tot studie, intervisie, praktijkvoering en orthomoleculaire informatie, tijdschriften en databanken en zijn ze welkom op de ledenvergaderingen, maar zonder stemrecht.

De voordelen voor een MBOG licentielid:

Het gezamenlijk werken aan erkenning van de Orthomoleculaire, Integrale, Complementaire Geneeskunde. Als MBOG komen we op voor de belangen van artsen en therapeuten en geven patiëntenvoorlichting. Zie tevens de net opgerichte stichting Orthomoleculair Patienten platform Nederland.

De MBOG stelt zichzelf tot doel;

 • Het bevorderen van de deskundige uitoefening van de Orthomoleculaire Geneeskunde.
 • Het bekendheid geven aan de Orthomoleculaire Geneeskunde.
 • Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de Orthomoleculaire Geneeskunde.
 • Het dienen van de maatschappij en beroepsbelangen van de leden van de vereniging.

Het lidmaatschap biedt voor leden o.a.:

 • Naamsvermelding op deze website;
 • Een RVS muurschildje als bewijs van licentie.
 • Wkkgz collectief, voordelig en goed geregeld met collega beroepsverenigingen NWP, ZHONG, NVA, verenigd binnen KAB.
 • Tucht collectief goed geregeld met collega beroepsverenigingen.
 • Het mogen voeren van logo MBOG en KAB.
 • Vergoeding door zorgverzekeraars mogelijk.
 • Lidmaatschap beroepsvereniging geeft automatisch aansluiting ( kosten inbegrepen in lidmaatschap) bij koepel KAB, Geschillen en Klachten en het Register Tucht.
 • De MBOG organiseert jaarlijks een zeer professioneel, hoogwaardig congres op de eerste zaterdag van oktober.
 • De MBOG organiseert 2 x per jaar grote een LEDEN dag met praktijkinformatie, inspirerende sprekers; gasten en leden, kennisoverdracht en ALV met catering; inbegrepen in de lidmaatschapsbijdrage.
 • Collectiviteitskorting op verplichte beroeps aansprakelijkheids verzekeringen en op oa.a. wetenschappelijke kennisbanken, vaktijdschriften, scholingen en CRM pakketten. 
 • Visitatie elke 5 jaar, inbegrepen in de lidmaatschapsbijdrage.
 • AVG, WGBO, Meldcode, Wkkgz e.d.  leden worden tijdig en actueel van juiste informatie voorzien.
 • Digitale nieuwsbrief op regelmatige basis.
 • Praktijk en ondernemers coaching d.m.v. o.a. professionele sprekers op ALV's, inbegrepen in lidmaatschapsbijdrage.
 • Goed bereikbaar secretariaat voor alle vragen m.b.t. de ondernemende en vakinhoudelijk zeer bekwame behandelaar.
 • In- en externe doorverwijzingen middels het grote netwerk van professionals en de drukbezochte MBOG website "specialisten".
 • UItnodigingen voor presentaties, workshop, informatie vragen in de eigen omgeving, bijv. door gezondheidscentra, drogisterijen, patientenverenigingen.
 • Ondersteuning bij persoonlijke studiedoelen.
 • Een leden marktplaats en kennisplatform voor uitsluitend MBOG leden op Facebook.
 • Intervisie met MBOG-collega's in uw nabije omgeving, handvatten voor een opbouwende intervisie, wij passen de Balint methode toe
 • Adviezen voor digitale dossiervorming en m.b.t. wettelijke eisen.
 • Leden vergaderingen met altijd informatieve stands en professionele sprekers op vakinhoud of ondernemen.
 • Het MBOG Magazine; voor en door leden. Zie hier bijv. het laatste nummer inbegrepen in uw lidmaatschapsbijdrage.
 • Diverse vaktijdschriften in 2020 zijn dat OrthoFyto, PlaceboNocebo & VNIG, in begrepen in de lidmaatschapsbijdrage.
 • In 2020 volledige toegang tot het digitale BIOK kenniscentrum  inbegrepen in de lidmaatschapsbijdrage.
 • Verwijzingen, informatiedeling, deelname, overheidcont(r)acten ed. middels het patienten platform:  St. Orthomoleculair Patiënten Platform Nederland.

 

We verwachten van onze Licentie-leden:

 • Erkende hoogwaardige opleidingen. Zie pagina aannamebeleid.
 • Minimaal een werk, denk en opleidingsniveau van NLQF level 6, 7 of 8 aantoonbaar d.m.v. minstens 240 ECT's ( Bachelorniveau) of Wet BIG beroep artikel 3.
 • Bij aanmelding verbindt u zich te houden aan het klacht-, geschillen- en tuchtreglement van de MBOG.
 • Nascholingsverplichting; licenties zijn 3 jaar geldig.
  Als onderdeel van de maatregelen om de kwaliteit van zorg door haar leden te garanderen verlangt de MBOG van haar leden dat zij hun kennis op peil houden bijvoorbeeld door het volgen van geaccrediteerde scholingen " zie agenda" of op persoonlijke aanvraag bijvoorbeeld d.m.v. andere (buitenlandse, ISOM erkende) opleidingen.
 • Intervisie met MBOG collega's.
 • Support van de doelstellingen.
 • Het naleven en zich houden aan de beroepscode, beroepsprofiel, Statuten en Huishoudelijk Reglement.
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag, elke 5 jaar opnieuw, of vaker wanneer daar aanleiding toe is. Kosten aan overheid ongeveer € 30.
 • Medewerking aan minstens 1 x per 5 jaar visitatie, of aan spoedvisitatie wanneer daar aanleiding toe is. Visitatiekosten zijn inbegrepen in lidmaatschap.
 • Contributie; Verenigingsjaar 1 januari- 31 december, opzeggen schriftelijk vòòr 1 december, contributie/lidmaatschapsbijdrage voor een licentielid 2020: € 400, voor een student € 105.
 • Beroepsaansprakelijkheid en - claim verzekering verplicht, collectief afgesloten bij Balens, bedraagt (voor uitgebreide dekking, incl. kosten) voor 2020: € 90, óf zend een kopie van uw huidige polis met juiste dekking in.

Aanmelden als lid bij de MBOG

Klik hier, of in de rechterbalk voor het aanname beleid voor de juiste opleidingen en mogelijkheden.

U kunt het lidmaatschap als Licentie-lid of Student of uw ballotageverzoek aanvragen door het invullen van het aanvraagformulier  plus alle benodigde documenten digitaal te scannen en per mail te sturen naar secretariaat@mbog.nl

Uw aanmelding wordt  zo spoedig mogelijk in behandeling genomen en kan 6 weken in beslag nemen. U wordt altijd uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Na goedkeuring van het bestuur wordt u definitief toegelaten tot de MBOG, echter afwijzing van een lidmaatschap n.a.v. de eerste toetsing en of dit gesprek is mogelijk.