Lidmaatschap

Mogelijkheden lidmaatschap

 • Licentie-leden: zijn WO Artsen, (para)medici of Hbo+ therapeuten die voldoen aan de aanmeldings- en opleidingseisen en daarmee garant staan voor kwaliteit en hoogwaardige zorg en waardoor vergoeding door een zorgverzekeraar mogelijk kan zijn. Zie de opleidingen
 • Senior Licentie-leden die langer dan 5 jaar lid van de MBOG zijn geweest, maar een bepaalde respectabele leeftijd hebben behaald en hun praktijk gaan afbouwen.
 • Senior of therapeut leden zonder licentie, zij voldoen tijdelijk bijvoorbeeld wegens een sabattical of praktijkstop niet aan alle MBOG eisen, zij zijn wel MBOG lid, maar worden tijdelijk niet vergoed door zorgverzekeraars. Zij zijn langer dan 5 jaar lid (geweest) en hebben toen uiteraard wél voldaan aan alle regels en eisen.
 • Student leden; vanaf een tweede studiejaar van een door de MBOG erkende opleiding kunnen studenten zich als studentlid aanmelden. Een studentlidmaatschap is voor maximaal 4 jaar, zij voldoen nog niet aan alle eisen en worden dan ook niet vergoed. Wél ontvangen zij diverse vakliteratuur en hebben ze toegang tot alle informatie met betrekking tot studie, praktijkvoering en orthomoleculaire informatie.

De voordelen voor een MBOG licentielid:

Het gezamenlijk werken aan erkenning van de Orthomoleculaire Geneeskunde. Als MBOG komen we op voor de belangen van artsen en therapeuten en geven patiëntenvoorlichting. We hebben verschillende werkgroepen die zich hiermee bezig houden. Daarvan kunt u ook onderdeel uitmaken!

Licentie-leden ( dus niet voor studentleden):

We verwachten van onze Licentie-leden:

 • Erkende opleidingen;
 • Minimaal een werk, denk en opledingsniveau van zgn. NLQF level 6, 7 of 8.
 • Bij aanmelding verbindt u zich te houden aan het klacht-, geschillen- en tuchtreglement van de MBOG;
 • Nascholingsverplichting; licenties zijn 3 jaar geldig
  Als onderdeel van de maatregelen om de kwaliteit van zorg door haar leden te garanderen verlangt de MBOG van haar leden dat zij hun kennis op peil houden bijvoorbeeld door het volgen van geaccrediteerd scholingen " zie agenda" of op op persoonlijke aanvraag bijvoorbeeld voor andere (buitenlandse) opleidingen.
 • Intervisie met MBOG collega's.
 • Contributie; Verenigingsjaar 1 januari- 31 december, opzeggen schriftelijk vòòr 1 december, contributie 2019 bedraagt € 372,50 per jaar.
 • Beroepsaansprakelijkheid en - claim verzekering verplicht en collectief afgesloten bij Balens, bedraagt  € 99 per jaar, of zend een kopie van uw huidige polis in.
 • Support van de doelstellingen.
 • Het naleven en zich houden aan de beroepscode, beroepsprofiel, Statuten en Huishoudelijk Reglement.
 • Een verklaring omtrent gedrag, elke 5 jaar opnieuw. Kosten aan overheid ongeveer € 30.
 • Medewerking aan minstens 1 x per 5 jaar visitatie, kosten zijn inbegrepen in lidmaatschap.

Het lidmaatschap biedt verder:

 • Lidmaatschap beroepsvereniging, aansluiting bij koepel KAB, Register, Tucht en Klachten.
 • De MBOG organiseert jaarlijks een congres op de eerste zaterdag van oktober.
 • Collectiviteitskorting op verzekeringen en CRM pakketten. 
 • Digitale Nieuwsbrief op regelmatige basis.
 • Het MBOG Magazine; voor en door leden
 • Diverse vaktijdschriften, in 2019 zijn dat; Voedingsgeneeskunde, OrthoFyto, PlaceboNocebo & VNIG
 • Toegang tot digitale integratieve, orthomoleculaire wetenschappelijke databases en zoekmachines

Aanmelden als lid bij de MBOG

U kunt het lidmaatschap als Licentie-lid of Student-lid aanvragen door het invullen van Download MBOG-aanvraagformulier-lidmaatschap-  plus alle benodigde documenten digitaal te scannen en per mail te sturen naar secretariaat@mbog.nl

U kunt de gevraagde bescheiden ook per post opsturen naar:

Secretariaat MBOG
Postbus 510 3500 AM UTRECHT

Uw aanmelding wordt  zo spoedig mogelijk in behandeling genomen en kan 6 weken in beslag nemen. U wordt altijd uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Na goedkeuring van het bestuur wordt definitief toegelaten tot de MBOG, echter afwijzing van een lidmaatschap n.a.v. de eerste toetsing en of dit gesprek is mogelijk.