Lidmaatschap

Mogelijkheden

We kennen leden en donateurs:

 • Licentie-leden: therapeuten met Diploma Medische Basiskennis CPION of SNRO geaccrediteerd met tenminste 40 ECT's of een goedgekeurde HBO- of WO opleiding en een erkend diploma Orthomoleculaire Geneeskunde; zie de opleidingen.
 • Student leden, vanaf het tweede studiejaar van een door SNRO geaccrediteerde 4-jarige HBO-opleiding Orthomoleculaire Geneeskunde;
 • Donateurs.

De voordelen voor u om lid te worden van de MBOG zijn:

Het gezamenlijk werken aan erkenning van de Orthomoleculaire Geneeskunde. Als MBOG komen we op voor de belangen van artsen en therapeuten en geven patiëntenvoorlichting. We hebben verschillende werkgroepen die zich hiermee bezig houden. Daarvan kunt u ook onderdeel uitmaken!

Licentie-leden:

We verwachten van onze Licentie-leden:

 • Erkende opleiding;
 • Bij aanmelding verbindt u zich te houden aan het klacht- en tuchtreglement van de MBOG;
 • Nascholingsverplichting, licenties zijn 3 jaar geldig
  Als onderdeel van de maatregelen om de kwaliteit van zorg door haar leden te garanderen verlangt de MBOG van haar leden dat zij hun kennis op peil zullen houden. In het kader hiervan dienen Licentieleden minimaal vier dagen per jaar aanwezig te zijn bij door de MBOG geaccrediteerde nascholingsactiviteiten. Hiervan zullen twee dagen een orthomoleculair en twee dagen een algemeen medisch karakter moeten hebben.
 • Contributie; Verenigingsjaar 1 januari- 31 december, opzeggen schriftelijk voor 1 december. 
 • Support van de doelstellingen.
 • WA en RB verzekering is verplicht, eigen of via collectief MBOG, alleen mogelijk met licentie
 • Medewerking aan Visitatie

Het lidmaatschap biedt verder:

 • Lidmaatschap beroepsvereniging, aansluiting bij koepel KAB, Register en Klachten.
 • De MBOG organiseert jaarlijks een congres op de eerste zaterdag van oktober;
 • Digitale Nieuwsbrief op regelmatige basis.

Aanmelden als lid bij de MBOG

Toelatingsprocedure 

U kunt het lidmaatschap als Licentie-lid, Student-lid of Donateur aanvragen door gebruik te maken van:

U kunt het betreffende aanvraagformulier invullen en vergezeld van de gevraagde bescheiden opsturen naar:

Secretariaat MBOG
Rondeel 35
6701 HA  Wageningen


Uw aanmelding wordt dan zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.

Twitter

 • Naast Banting Coach ben ik ook al sinds een paar jaar werkzaam als orthomoleculair therapeut. Deze video legt eenvo…
 • Wat is dat nou Orthomoleculaire Geneeskunde in de Gezonder Beter Praktijk? Kijk even mee in deze korte video, je vr…

MBOG

 • Niet...
 • Wij kijken terug op een mooie inspirerende dag en gaan naar huis met een grote glimlach en voldoende kennis om voor…
 • Dus....... als je besluit dat leden tijdens het congres verrast moeten worden met meer dan inspirerende lezingen en…
 • Wij gaan het nieuws vandaag extra in de gaten houden. Patrick van Veen, één van de sprekers op ons congres, gaat va…
 • Dat het MBOG congres net als de laatste jaren weer superinteressant is wist je vast al. Maar wist je al dat het dit…