Lidmaatschap

Mogelijkheden

 • Licentie-leden: zijn WO Artsen, andere (para)medici of Hbo therapeuten die voldoen aan de aanmelding- en opleidingseisen en daarmee garant staan voor kwaliteit en hoogwaardige zorg en waar vergoeding door een zorgverzekeraar mogelijk kan zijn. Zie de opleidingen
 • Senior Licentie-leden die langer dan 5 jaar lid zijn van de MBOG zijn geweest, maar een bepaalde respectabele leeftijd hebben behaald en hun praktijk gaan afbouwen.
 • Senior en behandelaar leden zonder licentie, zij voldoen, tijdelijk bijv. wegens een sabattical, niet aan alle MBOG eisen, zij zijn wel MBOG lid, maar worden niet vergoed door zorgverzekeraars. Zij zijn langer dan 5 jaar lid (geweest) en hebben toen uiteraard wél voldaan aan alle regels en eisen.
 • Student leden; vanaf het tweede studiejaar van een door SNRO geaccrediteerde 4-jarige Hbo-opleiding Orthomoleculaire Geneeskunde kunnen studenten zich als studentlid aanmelden. Een studentlidmaatschap is voor maximaal 4 jaar, zij voldoen nog niet aan alle eisen en worden dan ook niet vergoed. Wél ontvangen zij diverse vakliteratuur en hebben ze toegang tot alle informatie m.b.t. studie, praktijkvoering en orthomoleculaire informatie.
 • Donateurs, zijn vaak oud leden die geen praktijk meer (willen) draaien maar toch graag betrokken blijven bij de MBOG en op deze wijze toch op de hoogte blijven. Ook clienten, patienten, bedrijven die de doelstellingen van de MBOG willen ondersteunen kunnen donateur worden.

De voordelen voor een MBOG licentielid:

Het gezamenlijk werken aan erkenning van de Orthomoleculaire Geneeskunde. Als MBOG komen we op voor de belangen van artsen en therapeuten en geven patiëntenvoorlichting. We hebben verschillende werkgroepen die zich hiermee bezig houden. Daarvan kunt u ook onderdeel uitmaken!

Licentie-leden ( niet voor studentleden):

We verwachten van onze Licentie-leden:

 • Erkende opleidingen;
 • Minimaal 4 jaar HBO opleiding niveau, aan te tonen middels een diploma, dan wel EVC traject, dan wel WO studie.
 • Bij aanmelding verbindt u zich te houden aan het klacht- en tuchtreglement van de MBOG;
 • Nascholingsverplichting, licenties zijn 3 jaar geldig
  Als onderdeel van de maatregelen om de kwaliteit van zorg door haar leden te garanderen verlangt de MBOG van haar leden dat zij hun kennis op peil zullen houden bijv. door het volgen van geaccrediteerd scholingen " zie agenda" of op op persoonlijke aanvraag bijv. voor buitenlandse opleidingen.
 • Contributie; Verenigingsjaar 1 januari- 31 december, opzeggen schriftelijk voor 1 december, contributie 2019 bedraagt 372,50 € per jaar, plus  99 € verzekeringen. 
 • Support van de doelstellingen
 • Het naleven en zich houden aan de beroepscode, statuten en Huishoudelijk Reglement.
 • Een verklaring omtrent gedrag, elke 5 jaar opnieuw. Kosten aan overheid ong. 30€
 • WA en RB verzekering is verplicht, eigen of via collectief MBOG, alleen mogelijk met licentie, kosten 99 € per jaar.
 • Medewerking aan Visitatie, kosten inbegrepen in lidmaatschap.

Het lidmaatschap biedt verder:

 • Lidmaatschap beroepsvereniging, aansluiting bij koepel KAB, Register, Tucht en Klachten.
 • De MBOG organiseert jaarlijks een congres op de eerste zaterdag van oktober;
 • Digitale Nieuwsbrief op regelmatige basis.
 • MBOG Magazine; voor en door leden
 • Diverse tijdschriften met vakkennis,in 2019 zijn dat; Voedingsgeneeskunde, OrthoFyto, PlaceboNocebo & VNIG

Aanmelden als lid bij de MBOG

U kunt het lidmaatschap als Licentie-lid of Student-lid aanvragen door het invullen van het aanvraagformulier plus alle benodigde documenten digitaal te scannen en per mail te sturen naar secretariaat@mbog.nl

U kunt de gevraagde bescheiden ook per post opsturen naar:

Secretariaat MBOG
Postbus 510 3500 AM UTRECHT

Uw aanmelding wordt  zo spoedig mogelijk in behandeling genomen en kan 6 weken in beslag nemen. U wordt altijd uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. U wordt definitief toegelaten tot de MBOG na goedkeuring door het bestuur, echter afwijzing van een lidmaatschap n.a.v. dit gesprek is mogelijk! 

Twitter #MBOG #ORTHO

 • Vandaag op pad naar een congres orthomoleculair. Interessante onderwerpen, zoals welke natuurlijke middelen brengen…

Twitter door MBOG

 • Zorgprofessionals(met of zonder big) kunnen siilo gratis gebruiken. Alle berichten zijn volledig versleuteld. Alle…
 • Mooi om te zien en te lezen, ondernemend mboglid zorgde voor dit leuke artikel wat verspreid wordt in N…

Instagram

Facebook