Lidmaatschap

Mogelijkheden

We kennen licentie en studentleden :

 • Licentie-leden: therapeuten met Diploma Medische Basiskennis CPION of SNRO geaccrediteerd met 40-45 ECT's of een goedgekeurde HBO- of WO opleiding en een erkend diploma Orthomoleculaire Geneeskunde; zie de opleidingen. en deze jaarlijks bijhouden met bij-nascholing passend bij het diploma.
 • Student leden, vanaf het tweede studiejaar van een door SNRO geaccrediteerde 4-jarige HBO-opleiding Orthomoleculaire Geneeskunde;

De voordelen voor u om lid te worden van de MBOG zijn:

Het gezamenlijk werken aan erkenning van de Orthomoleculaire Geneeskunde. Als MBOG komen we op voor de belangen van artsen en therapeuten en geven patiëntenvoorlichting. We hebben verschillende werkgroepen die zich hiermee bezig houden. Daarvan kunt u ook onderdeel uitmaken!

Licentie-leden:

We verwachten van onze Licentie-leden:

 • Erkende opleiding;
 • Bij aanmelding verbindt u zich te houden aan het klacht- en tuchtreglement van de MBOG;
 • Nascholingsverplichting, licenties zijn 3 jaar geldig
  Als onderdeel van de maatregelen om de kwaliteit van zorg door haar leden te garanderen verlangt de MBOG van haar leden dat zij hun kennis op peil zullen houden.
 • Contributie; Verenigingsjaar 1 januari- 31 december, opzeggen schriftelijk voor 1 december. 
 • Support van de doelstellingen.
 • WA en RB verzekering is verplicht, eigen of via collectief MBOG, alleen mogelijk met licentie
 • Medewerking aan Visitatie

Het lidmaatschap biedt verder:

 • Lidmaatschap beroepsvereniging, aansluiting bij koepel KAB, Register en Klachten.
 • De MBOG organiseert jaarlijks een congres op de eerste zaterdag van oktober;
 • Digitale Nieuwsbrief op regelmatige basis.
 • Diverse tijdschriften met vakkennis.

Aanmelden als lid bij de MBOG

U kunt het lidmaatschap als Licentie-lid, Student-lid aanvragen door een mail te sturen naar secretariaat@mbog.nl:

U kunt de gevraagde bescheiden opsturen naar:

Secretariaat MBOG
Postbus 510

3500 AM UTRECHT

Uw aanmelding wordt dan zo spoedig mogelijk in behandeling genomen en kan 6 weken in beslag nemen. U wordt altijd uitgenodigd voor een persoonlijk sollicitatie gesprek, afwijzing is mogelijk.

Twitter #MBOG #ORTHO

Twitter door MBOG

 • MBOG leden: schrijf je in via de link in je mail voor de volgende ledenvergadering vrijdagmiddag 5 april, met speci…
 • Voert u regelmatig gesprekken over verandering? Hangen uw resultaten af van de veranderingsbereidheid van de ander?…