Lidmaatschap

Mogelijkheden lidmaatschap

 • Licentie-leden: zijn WO Artsen, (para)medici en Hbo Bachelor therapeuten die voldoen aan de aanmeldings- en opleidingseisen en daarmee garant staan voor kwaliteit en hoogwaardige zorg en waardoor vergoeding door een zorgverzekeraar mogelijk kan zijn. Zie de opleidingen
 • Leden zonder licentie. Behandelaren die tijdelijk bijvoorbeeld wegens een sabattical, zwangerschap, mantelzorg niet voldoen aan alle MBOG lidmaatschapseisen, zij zijn wel MBOG lid, maar worden tijdelijk niet vergoed door zorgverzekeraars. Zij zijn minstens 5 jaar licentie lid geweest en hebben toen uiteraard wél voldaan aan alle regels en eisen.
 • Student leden; vanaf een tweede studiejaar van een door de MBOG erkende opleiding kunnen studenten zich als studentlid aanmelden. Een studentlidmaatschap kan maximaal 4 jaar, zij voldoen nog niet aan alle eisen en worden niet vergoed. Wél ontvangen zij diverse vakinhoudelijke informatie, hebben ze toegang tot alle informatie met betrekking tot studie, intervisie, praktijkvoering en orthomoleculaire informatie en zijn ze welkom op de ledenvergaderingen, maar zonder stemrecht.

De voordelen voor een MBOG licentielid:

Het gezamenlijk werken aan erkenning van de Orthomoleculaire Geneeskunde. Als MBOG komen we op voor de belangen van artsen en therapeuten en geven patiëntenvoorlichting. 

Wij hebben hulp nodig om met en voor onze leden en cliënten of patiënten deze doelen te bereiken, met elkaar, voor elkaar:

 • Het bevorderen van de deskundige uitoefening van de Orthomoleculaire Geneeskunde.
 • Het bekendheid geven aan de Orthomoleculaire Geneeskunde.
 • Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de Orthomoleculaire Geneeskunde.
 • Het dienen van de maatschappij en beroepsbelangen van de leden van de vereniging.

Het lidmaatschap biedt voor leden o.a.:

 • Naamsvermelding op deze website;
 • Een RVS muurschildje 
 • Het mogen voeren van logo MBOG en KAB
 • Vergoeding door zorgverzekeraars mogelijk
 • Lidmaatschap beroepsvereniging geeft automatisch aansluiting bij koepel KAB, Geschillen en Klachten en het Register Tucht.
 • De MBOG organiseert jaarlijks een congres op de eerste zaterdag van oktober.
 • Collectiviteitskorting op verplichte beroeps aansprakelijkheids verzekeringen en op o.a. vaktijdschriften, scholingen en CRM pakketten. 
 • Visitatie elke 5 jaar, inbegrepen in de lidmaatschapsbijdrage
 • AVG, WGBO, Meldcode, Wkkgz e.d.  leden worden tijdig en actueel van informatie voorzien
 • Digitale nieuwsbrief op regelmatige basis.
 • Praktijk en ondernemers coaching d.m.v. o.a. professionele sprekers op ALV's
 • Goed bereikbaar secretariaat voor alle vragen m.b.t. de ondernemende en vakinhoudelijk zeer bekwame behandelaar
 • In en externe doorverwijzingen middels het grote netwerk van professionals.
 • UItnodigingen voor presentaties, workshop, informatie vragen in de eigen omgeving, bijv. door gezondheidscentra, drogisterijen, patientenverenigingen.
 • Ondersteuning bij persoonlijke studiedoelen, begeleiding op maat naar een Hbo+ niveau waar nodig
 • Een leden marktplaats voor uitsluitend MBOG leden op Facebook.
 • Intervisie met collega's binnen de MBOG in uw omgeving, handvatten voor een opbouwende intervisie, deze periode passen wij de Balint methode toe
 • Adviezen voor digitale dossiervorming en alle wettelijke eisen
 • Leden vergaderingen met altijd informatieve stands en professionele sprekers op vakinhoud of ondernemen
 • Het MBOG Magazine; voor en door leden. Zie hier bijv. het laatste nummer
 • Diverse vaktijdschriften in 2019 zijn dat; Voedingsgeneeskunde, OrthoFyto, PlaceboNocebo & VNIG.
 • Toegang tot digitale integratieve, biochemische, orthomoleculaire wetenschappelijke database.

 

We verwachten van onze Licentie-leden:

 • Erkende opleidingen;
 • Minimaal een werk, denk en opledingsniveau van zgn. NLQF level 6, 7 of 8.
 • Bij aanmelding verbindt u zich te houden aan het klacht-, geschillen- en tuchtreglement van de MBOG;
 • Nascholingsverplichting; licenties zijn 3 jaar geldig
  Als onderdeel van de maatregelen om de kwaliteit van zorg door haar leden te garanderen verlangt de MBOG van haar leden dat zij hun kennis op peil houden bijvoorbeeld door het volgen van geaccrediteerd scholingen " zie agenda" of op persoonlijke aanvraag bijvoorbeeld voor andere (buitenlandse, ISOM erkende) opleidingen.
 • Intervisie met MBOG collega's.
 • Contributie; Verenigingsjaar 1 januari- 31 december, opzeggen schriftelijk vòòr 1 december, contributie 2019 bedraagt € 372,50 per jaar.
 • Beroepsaansprakelijkheid en - claim verzekering verplicht en collectief afgesloten bij Balens, bedraagt  € 99 per jaar, of zend een kopie van uw huidige polis met juiste dekking in.
 • Support van de doelstellingen.
 • Het naleven en zich houden aan de beroepscode, beroepsprofiel, Statuten en Huishoudelijk Reglement.
 • Een verklaring omtrent gedrag, elke 5 jaar opnieuw. Kosten aan overheid ongeveer € 30.
 • Medewerking aan minstens 1 x per 5 jaar visitatie, kosten zijn inbegrepen in lidmaatschap.

Aanmelden als lid bij de MBOG

Klik hier, of in de rechterbalk voor het aanname beleid voor de juiste opleidingen en mogelijkheden.

U kunt het lidmaatschap als Licentie-lid of Student-lid aanvragen door het invullen van Download MBOG-aanvraagformulier-lidmaatschap.pdf  plus alle benodigde documenten digitaal te scannen en per mail te sturen naar secretariaat@mbog.nl

Uw aanmelding wordt  zo spoedig mogelijk in behandeling genomen en kan 6 weken in beslag nemen. U wordt altijd uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Na goedkeuring van het bestuur wordt u definitief toegelaten tot de MBOG, echter afwijzing van een lidmaatschap n.a.v. de eerste toetsing en of dit gesprek is mogelijk.