Lidmaatschap

Mogelijkheden

We kennen leden en donateurs:

 • Licentie-leden: therapeuten met Diploma Medische Basiskennis CPION of SNRO geaccrediteerd met tenminste 40 ECT's of een goedgekeurde HBO- of WO opleiding en een erkend diploma Orthomoleculaire Geneeskunde; zie de opleidingen.
 • Student leden, vanaf het tweede studiejaar van een door SNRO geaccrediteerde 4-jarige HBO-opleiding Orthomoleculaire Geneeskunde;
 • Donateurs.

De voordelen voor u om lid te worden van de MBOG zijn:

Het gezamenlijk werken aan erkenning van de Orthomoleculaire Geneeskunde. Als MBOG komen we op voor de belangen van artsen en therapeuten en geven patiëntenvoorlichting. We hebben verschillende werkgroepen die zich hiermee bezig houden. Daarvan kunt u ook onderdeel uitmaken!

Licentie-leden:

We verwachten van onze Licentie-leden:

 • Erkende opleiding;
 • Bij aanmelding verbindt u zich te houden aan het klacht- en tuchtreglement van de MBOG;
 • Nascholingsverplichting, licenties zijn 3 jaar geldig
  Als onderdeel van de maatregelen om de kwaliteit van zorg door haar leden te garanderen verlangt de MBOG van haar leden dat zij hun kennis op peil zullen houden. In het kader hiervan dienen Licentieleden minimaal vier dagen per jaar aanwezig te zijn bij door de MBOG geaccrediteerde nascholingsactiviteiten. Hiervan zullen twee dagen een orthomoleculair en twee dagen een algemeen medisch karakter moeten hebben.
 • Contributie; Verenigingsjaar 1 januari- 31 december, opzeggen schriftelijk voor 1 december. 
 • Support van de doelstellingen.
 • WA en RB verzekering is verplicht, eigen of via collectief MBOG, alleen mogelijk met licentie
 • Medewerking aan Visitatie

Het lidmaatschap biedt verder:

 • Lidmaatschap beroepsvereniging, aansluiting bij koepel KAB, Register en Klachten.
 • De MBOG organiseert jaarlijks een congres op de eerste zaterdag van oktober;
 • Digitale Nieuwsbrief op regelmatige basis.

Aanmelden als lid bij de MBOG

Toelatingsprocedure

U kunt het lidmaatschap als Licentie-lid, Student-lid of Donateur aanvragen door gebruik te maken van:

U kunt het betreffende aanvraagformulier invullen en vergezeld van de gevraagde bescheiden opsturen naar:

Secretariaat MBOG
Lentestraat 9
2408 NG Alphen aan den Rijn

Uw aanmelding wordt dan zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.

Twitter

MBOG