2007: X factor, over syndroom x en biologische antibiotica

Het verslag

Het 21e MBOG Congres van zaterdag 6 oktober j.l. met het thema: ‘X factor, over syndroom x en biologische antibiotica’ is weer achter de rug. Wij kunnen terug kijken op een geslaagde dag met vijf verschillende sprekers die ieder vanuit hun eigen invalshoek het congresthema hebben belicht. Onze dagvoorzitter Dr. Fokje Russchen wist de sprekers ‘organisch’ te verbinden zodat zich een coherent geheel ontvouwde middels de voordrachten van de sprekers met als rode draad ‘Food is Medicine’.

Twee referaten werden gehouden door Dr. Fedon Lindberg, ‘voedings-activist’, die orthomoleculaire geneeskunde in multidisciplinaire programma’s als pedagogisch instrument hanteert om bewustwordingsprocessen op gang te brengen. Zijn boek ‘Survival of the fattest’, dat in 14 talen is vertaald, ook in het Nederlands, is daar het levend bewijs van. In Noorwegen en daar buiten is zijn kliniek bekend om gewicht in balans te krijgen voor ernstige obesitas patiënten en/of patiënten met andere aandoeningen die verband houden met leefwijze.

Dr. Paul de Groot zette op ludieke wijze het ‘van zich geen kwaad bewuste cholesterol’ in de verdachtenbank. En passant reisden wij mee in de tijd hoe in het verleden het idee werd opgevat dat cholesterol schadelijk zou zijn, er een hypothese ontstond gevolgd door een theorie die een wetmatig concept tot paradigma heeft verheven en wij nu voor een voldongen misvatting worden geplaatst dat cholesterol niet deugt en schuldig wordt bevonden zonder wettig en overtuigend bewijs.

Hoe al vroeg in de voedselketen antibiotica wordt toegevoegd aan het voer voor varkens en runderen als groeibevorderaar en om infecties te behandelen ten goede of ten kwade werd belicht door Dhr. Jacques van Dongen. Daar waar tot 1955 het gebruik van penicilline niet aan speciale regels gebonden was, blijkt nu de keerzijde van de medaille, dat wij te maken krijgen met steeds meer resistente micro-organismen waar antibiotica niet meer tegen op kan.

Is fytotherapie natuurlijk beter dan antibiotica? In zijn referaat bracht Dr. Bart Halkes het verlossende woord: ‘Planten kunnen gebruikt worden om pathogenen bij de mens te bestrijden’, want planten kunnen zich tegen pathogenen verdedigen. Fytotherapeutica als antibiotica. JA!? Enkele voorbeelden passeerden de revue zoals: knoflook, thijm, wilde marjolein, cranberry, looistoffen. Ook in de diergeneeskunde is de toepassing hoopgevend en resulteert in verhoging van de gemiddelde gewichtstoename en verbetering van de samenstelling van de darmflora. Veel onderzoek is nog nodig om curatieve en preventieve toepassing beschikbaar te maken.

Als laatste spreker gaf Dr. Ger Bongaerts ons het perspectief van een goede darmflora door het gebruik van pro (en pre-) biotica om de toediening van antibiotica te beperken en/of te voorkomen. In zijn inleiding toonde hij behandelwijzen om de darmflora te manipuleren en de bacteriële activiteit te sturen.

De uitreiking van de TROFEE was weer omgeven met geheimzinnigheid en de gelukkige was de nietsvermoedende JAN BLAAUW voor zijn verdiensten binnen het orthomoleculaire vakgebied.

Zoals onze voorzitter Drs. Anne Jans in haar toespraak bij de uitreiking van de trofee memoreerde, dat het heel bijzonder is om de orthomoleculaire geneeskunde, gegrondvest door de dubbele nobelprijswinnar Linus Pauling, te mogen toepassen.

Het was weer een waardevol congres waar wij in het congrescentrum Woudschoten te Zeist 133 deelnemers, ongeveer 45 standhouders en 19 stands mochten ontvangen.

Wij kunnen terug zien op een interessant congres waar het collegiale contact weer kon worden versterkt en wij kennis hebben kunnen nemen van innovatie binnen ons vakgebied. Ik zag dan ook tijdens het congres vele deelnemers met een ‘Thaise-glimlach’, hetgeen innerlijke tevredenheid weerspiegelde.
Namens het bestuur, Lineke Reerink

Informatiebeurs
Rondom het thema ‘X factor, over syndroom x en biologische antibiotica’ is er door de diverse standhouders adequaat voorlichting gegeven over de mogelijkheden van onderzoek en suppletie.