2006: Orthomoleculair, een regulier alternatief

Het verslag

Het 20e MBOG congres, zaterdag 7 oktober 2006

1e gedeelte, de ochtend

Om 9.00 uur zijn in de beneden- en bovenzaal de deelnemende leveranciers nog druk doende om hun stands aan te kleden. De leden schuiven binnen en het wordt een gezellig uur, de koffie en thee vinden ruim aftrek en leverancier en klant vinden elkaar snel.
Als om 10.00 uur de congresgangers hun plaats zoeken in de grote zaal van Woudschoten, wordt die snel goed gevuld. Vele leden hebben zich aangemeld.
Mw. Drs. Anne Jans, onze voorzitter, opent het congres om 10.15 uur, heet een ieder welkom en introduceert de Dagvoorzitter, Drs. Bert Prummel. Die stelt vervolgens de eerste spreker voor:

Dr. Gert Schuitemaker. Een goede bekende, niet alleen oprichter van de MBOG maar ook uitgever van ORTHO Magazine, een toonaangevend vakblad. Hij leidt ons door de Orthomoleculaire geschiedenis, uiteraard met Linus Pauling, die komt wel in beeld maar er is geen geluid, en de effecten van Vit. C komen ook nog breed ter sprake. Hij eindigt zijn bijdrage met een fotogalerij van de voorvechters, de grootheden van de Orthomoleculaire geneeskunde.

Dagvoorzitter Bert Prummel meldt zijn kennismaking en goede ervaringen met intraveneus Vit.C. in de tijd dat hij huisarts in Australië was en daarmee heeft hij de link met Australie gelegd. De volgende spreker is net aangekomen uit dat verre continent: Prof. Peter Dingle.
Een heel enthousiast spreker die de zaal los weet te krijgen, hij vertelt over de invloed van stress als grootste kwaal, het ontstaan van ziektes als gevolg van negatieve keuzes in het verleden, hij brengt de zaal aan het schuddebuiken van het lachen met als boodschap: lach dagelijks en heb een positieve kijk op het leven. Lachen is de beste drug! Onze geest is te druk en dat beinvloedt onze lifestyle, hij doet vervolgens een door hem ontwikkelde, positieve lifestyle uit de doeken, waarbij ook datgene wat niet moet: verkeerde voedingsmiddelen, te weinig beweging, TV kijken. De conclusie die hij zelf trekt: alles in het leven schreewt om Balans!
Zijn geestdriftige lezing, vol humor en zowaar wat goocheltrucs die als metafoor dienen, hebben een blij en positief effect op de deelnemers, waarmee zijn visie bewezen is.

Qua tijd loopt het niet echt uit de hand, de volgende inleider, Prof. Dr. J. van der Greef, kan om 12.20 uur aanvangen. Prof. van der Greef geeft ons een beeld van de ontwikkelingen in de Systeembiologie, een techniek om te kijken naar de verbondenheid van fysieke systemen en hoe onderling de vele biochemische processen samenwerken en van invloed op elkaar zijn. De Systeemtheorie: Het in beeld brengen van de balans en-of de ontregeling van de vele stoffen die betrokken zijn bij die processen. Het is een holistische wijze van kijken, hetgeen in de oosterse geneeskunst al lang bestaat en de kunst is nu om de geneeswijzen en middelen in te passen in het systeemdenken, hetgeen in de toekomst een grote rol gaat spelen in de gezondheidszorg. Een erg interessante ontwikkeling. De zaal krijgt een uitgebreide uitleg van het meten en hoe het te interpreteren aan de hand van het Metaboolsyndroom, we kunnen de grote lijnen volgen en daar gaat het om. Het aan elkaar kunnen koppelen, het in z´n totaal kunnen zien door middel van meten, biedt ongekende mogelijkheden voor de toekomst!

Uitreiking Orthomoleculaire Trofee.

Voorzitter Jans toont ons het fraaie beeldje en zegt dat er velen in aanmerking komen, want velen zetten zich zeer in voor de Orthomoleculaire visie. Maar er is een heel goede kandidaat. Mw. Jans noemt de winnaars uit de voorgaande jaren om vervolgens de spanning te breken door de naam van de winnaar te noemen, niet nadat ´s mans vele verdiensten voor de Orthomoleculaire geneeswijze zijn genoemd: Johan Bolhuis!

Met de feestelijke uitreiking van de Trofee komt er een eind aan de zeer geslaagde ochtend van dit 20ste congres en kunnen de deelnemers zich gaan laven aan de lunch.

Sip Donker

2e gedeelte, de middag

Na de lunch heeft Bert moeite om de mensen weer binnen te krijgen. Nu meer bloed naar de darmen i.p.v. de hersenen gaat zullen velen moeite hebben met opletten, maar troost U, de hersenen zorgen toch wel dat ze genoeg krijgen. Dus kunnen we vervolgen.

De eerste spreker vanmiddag is Prof. Dr. Frits Muskiet, die ons vertelt over onze evolutie en aanpassen aan de omgeving. Over het samenvoegen van de 2 uitspraken: “Nothing in Biology makes sense without Evolution!” en “Nothing in Evolution makes sense without Biology!” De geschiedenis van het ontstaan van de mensen, de onderlinge genetische verschillen en overeenkomsten. Hij toont ons waarschuwende statistieken die duidelijk maken dat omgevingsfactoren de belangrijkste invloeden op ziekten en tumoren zijn. Nog geen 5% van de kanker en hart- en vaatziekten is genetisch. Hij toont nog een slide over Diabetes Mellitus, waarbij de M vervangen is door het logo van McDonald. Onze genen zijn al een miljoen jaar goed, maar wij hebben onze omgeving veranderd, zo leefden in de 19de eeuw mensen met een hoog cholesterol langer, omdat (LDL-)cholesterol goed is in het binden van endotoxinen, nodig om infecties te bestrijden. Begin 20ste eeuw werden veel infecties uitgebannen en nu sterven deze mensen eerder. Wij kunnen ons niet aanpassen aan de veranderingen van ons voedsel. Onze huidige voeding is niet in balans, en granen horen niet tot onze oorspronkelijke voeding. Zo is osteoporose geen Calcium tekort maar een tekort aan vitamine-D. er zit een vitamine-D receptor in alle organen, en tekort is een relatie met heel veel ziekten.

Na deze boeiende vlotte spreker volgt een lezing van Drs. Maarten Klatte. Zijn onderwerp is wat we kunnen doen een pandemie, maar ook bij andere infecties. Alvorens over te gaan op orthomoleculaire middelen in de virus- en infectiebestrijding, vertelt hij eerst nog wat de overheid (niet) doet. Het antiviraal effect van vitamine-C in zeer hoge doseringen, vitamine-A en zink om de immuniteit te verhogen. Verder een paar zeer interessante kruidenpreparaten. Ook komt aan bod de “Map of Consciousness”, over het bewustzijn en het zelfgenezend proces. Mind over Matter! “What you fear Will appear” en “What you resist Will persist”. Een zeer boeiend onderzoek van William Tiller “Conscious Acts of Creation” over intentie; de beïnvloeding van psychische systemen. ‘Gelukkig zijn’ en ‘plezier in je werk’ zijn veel betere maatstaven voor de preventie van hart- en vaatziekten.

Na de pauze zien we al een aantal lege stoelen, voor sommigen is de vermoeidheid al toegeslagen. Bert kondigt de laatste boeiende spreker aan; Drs. Gabriel Devriendt. Hij gaat uitgebreid in op de milieu invloeden op bepaalde hormoongevoelige tumoren, het hele oestrogeenmetabolisme en endogene en exogene invloeden op borst en prostaatkanker. Fyto-oestrogenen en sterolen waren er altijd al, xeno-oestrogenen en cholesterol pas 50 jaar. Hij praat zo ontzettend snel omdat hij ons in zeer korte tijd erg veel informatie wil meegeven; sommige toehoorders worden al snel horendol. De invloed van voeding, stressoren, exogene factoren zoals pesticiden en het belang van detoxificatie worden belicht. Er is een fobie voor vetten gecreëerd waardoor we een tekort aan essentiële vetten krijgen. Door chronische stress en statines / cholesterolproductie worden vele hormoon ratio’s verstoord. Verder ontstaan darmverstoringen, problemen met het metabolisme, verstoorde detoxificatie en een accumulatie van toxines in vetweefsel vnl. in de borst. Alle relaties worden duidelijk gemaakt met schema’s en plaatjes. Hij vertelt ook dat lignanen en broccoli-extracten gegeven aan vrouwen met een BCRA gen mutatie deze ongedaan gemaakt kan worden. Borstkanker en prostaatkanker is NOOIT MONOCAUSAAL, maar altijd een multi-factorieel probleem. We hebben ontzettend veel erg interessante informatie gekregen en de verloren tijd van de start niet meer kunnen inhalen. Nog een laatste opmerking: een goed seksleven verlaagt de kans op prostaatkanker.

Er volgt nog een kleine discussie op een paar interessante vragen, met een komische toevoeging van Peter Dingle dat hij de discussie niet kan volgen, maar het er wel mee eens is. Tot slot nog een advies van hem: “get back in your energy” – exercise! En neem liever geen snelle koolhydraten.
Aansluitend nog even een glaasje drinken en gezellig wat napraten alvorens tevreden en vervuld van nuttige informatie huiswaarts te keren.

Jetty van der Graaf

Informatiebeurs

Rondom het thema 'Orthomoleculair een regulier alternatief' is er door de diverse standhouders adequaat voorlichting gegeven over de mogelijkheden van onderzoek en suppletie.