2000: Bewegen is Leven

Het verslag

De Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG) verzorgde in 2000 haar 14e Orthomoleculaire Informatiedag, in hotel De Reehorst te Ede.

Ruim 230 mensen kwamen op zaterdag 7 oktober naar de Reehorst in Ede. 16 stands werden druk bezocht, veel informatie werd over en weer uitgewisseld. Naast het inhoudelijke nieuws vanuit allerlei invalshoeken van het bewegingsapparaat is het jaarlijks treffen van collega's minstens zo belangrijk. Soms is het net een reünie van oude bekenden. Ook andere disciplines, patiëntenverenigingen en patiënten waren goed vertegenwoordigt. De feestelijke uitreiking van de 5e Orthomoleculaire Trofee met behulp van een heuse robot en" Linda" aan dhr. Henk Wagenaar, arts in ruste was een hoogtepunt van de dag.
De sprekers brachten interessante ontwikkelingen voor het voetlicht.

Mevrouw Maggie Voigt kreeg direct na de pauze de hele zaal aan het werk met een Tai Chi ontspanningsoefening. De wetenschapscommissie verzorgde voor de syllabus een voorstel voor een behandelplan. Men kon daar gedurende de dag vragen voor het forum over inleveren, hier werd uitgebreid gebruik van gemaakt. De techniek stond voor niets, de eerste foto van de trofeewinnaar en de vragen voor het forum stonden prachtig groot geprojecteerd op het scherm. Onze website werd ook officieel gepresenteerd. Al met al een inhoudelijk goede en gezellige congresdag.

De dag in chronologische volgorde in foto's:

1. Dagvoorzitter Robert Linschoten, natuur- en orthomoleculair arts

2. Dr. J.R. Tisscher, reumatoloog
Osteoporose en Osteoarthrose, Magnesium

3. Drs. L. Pruimboom, Psycho-Neuro-Immunologie en orthomoleculaire geneeskunde
Disstress als hoofdzakelijke factor bij problemen met het bewegingsapparaat.

4. "Linda" helpt , de Robot had gevraagd of dhr. Wagenaar ook in de zaal was

5. Voorzitter Emar Vogelaar overhandigt de trofee aan de heer Henk Wagenaar.

6. Mw. Maggie Voigt doet de Tai Chi oefening voor, even later deden we allemaal mee

7. Dr. J. Kamsteeg, biochemicus
Stram en stijf van leden

8. Prof. Dr. B. van Dam, biochemicus, Psycho- Neuro-Immunologie en orthomoleculaire geneeskunde
Probiotica bij reumatoïde artritis

9. Namens de commissie Wetenschap hield Mw.Fokje Russchen, arts een korte inleiding voordat de vragen beantwoord werden door het forum

10. Het forum had ook grote interesse voor het antwoord van dr. Tisscher, reumatoloog

 

Henk Wagenaar, winnaar orthomoleculaire trofee

Henk Wagenaar, arts, heeft als huisarts altijd belang­stelling getoond voor de hele mens met al zijn risico's op ziekten. Op de leeftijd waarop sommigen al met de VUT gaan, begon hij met het toepassen van de Moerman-therapie (de eerste vorm van orthomoleculaire geneeskunde) die nu bekend staat als de Niet Toxische Tumor­therapie, waarna hij ook belangstelling kreeg voor de Homeopathie met in het kielzog daarvan de Gemmo- en Organo-therapie.

Herstel van gezondheid langs meerdere wegen:

Ondertussen werkte hij aan een Repertorium waarbij na een diagnose van een bepaalde ziekte de verschil­lende voor te schrijven middelen in één oogopslag te overzien zouden zijn om zodoende te kunnen kiezen uit meerdere wegen. Het berust niet alleen op eigen ervaring maar is aan­gevuld met literatuurstudie, waardoor het onmisbaar is voor hen die professioneel bij de geneeskunde betrokken zijn.
Herstel van gezondheid langs meerdere wegen gaat er vanuit dat meerdere aangrijpingspunten op het zieke lichaam vaak nodig zijn voor volledig herstel. Maar niet alles tegelijk. Sommige middelen overlap pen elkaar en het vakkundig kiezen uit de aangeboden materie blijft daarom essentieel.

 

Daarom is dit welhaast een onmisbaar boek voor artsen en natuurgeneeskundigen die zich snel willen informeren over aanvullende therapieën.