Nieuws

Orthomoleculaire nieuwspagina

@OmroepMax @Maxmeldpunt

23/11/2019
Marian van der Meer - Gras

Met stijgende verbazing heb ik zojuist naar uw uitzending over artrose gekeken. Verwachtingsvol na het zeer goede gesprek met uw redacteur Jorg Bressers gisteren ( d.d. 22-11-2019)

De heer Bressers heeft contact met ons gezocht om ons inzicht inzake de wetenschappelijke bewijsvoering van alternatieve ‘middeltjes’ tegen artrose te vernemen. Geen vreemde vraag aangezien de MBOG dé beroepsvereniging is van orthomoleculair gespecialiseerde behandelaars die deskundig zijn in de toepassing van voeding en voedingssupplementen. Jammer dat deze vraag ons zo vlak voor opname van de uitzending werd voorgelegd, aangezien duidelijk geen ruimte meer in de uitzending gemaakt kon worden om ook daadwerkelijk iets met de opgedane kennis te kunnen doen. Wij hadden graag naast huisarts Van Essen en mevrouw De Jong gestaan om enige nuance in de uitzending te kunnen brengen.

 

Graag breng ik u nog even in herinnering wat wij ondermeer hebben besproken:

Wij ondersteunen geheel de stellingname dat er over het algemeen geen quick fix verwacht mag worden wanneer men afgaat op een advertentie in een reclamefolder van een drogisterijketen. Er zit heel veel kaf tussen het koren, niet ieder middel is gelijk en niet iedereen heeft hetzelfde nodig. De leek kan dit onderscheid niet maken. Indammen van dergelijk middelen die vaak tegen bulkprijzen worden aangeboden is zeker gewenst. Helaas worden álle middelen, ook de orthomoleculair beter onderbouwde én samengestelde, dan weer over één kam geschoren en leidt dit tot de situatie waar de ‘goeien’ onder de ‘kwaaien’ moeten leiden. Gebrek aan een gedegen kennis over biochemie is hiervan vaak de oorzaak.

Maar bovenal hebben wij erover gesproken dat de basis van iedere behandeling voeding zou moeten zijn. Je kunt wel Groenlipmossel gaan slikken, maar als je al een echte viseter bent en veel vette vis eet zal dat minder toegevoegde waarde hebben dan als je nooit vis eet. Wanneer men een behoorlijk ontstekingsbevorderend voedingspatroon heeft is de kans dat bijv. een Groenlipmossel helpt al veel groter. Helaas heb ik noch huisarts Van Essen, noch mevrouw de Jong ook maar iets horen zeggen over de invloed van ons voedingspatroon op dit soort klachten. Ik heb gisteren gewezen op de serie podcasts “Over gewicht gesproken” van BNR met Harmke Pijpers. Daarin komt meer dan eens het belang van voeding naar voren en het gebrek aan aandacht daarvoor bij de gemiddelde huisarts. De heer Van Essen zou zich op dit punt zeker eens mogen bijscholen.

Als orthomoleculair behandelaar kijken wij altijd eerst naar het voedingspatroon om helder te hebben wat de dagelijkse invloed van voeding op de klachten kan zijn. In het woord voeding zit immers niet voor niets het gegeven dat het ons dient te voeden met voedingstoffen. Een gebrek aan de juiste voedingsstoffen leidt dus automatisch tot een gebrek aan de juiste bouwstenen voor het functioneren van ons lichaam. Wanneer dit in kaart is gebracht kan een gericht, ontstekingsremmend voedingsadvies worden gegeven. Veel cliënten ervaren al na 2 – 4 weken een blijvende verbetering van hun klachten. Aanvullend kan gerichte voedingssuppletie nog verbetering geven.

Waar wij ook over hebben gesproken is dat het altijd makkelijk is om iets af te wijzen als ‘niet wetenschappelijk bewezen’. Want wat is wetenschappelijk bewezen? Zeer flauw en ook onwaar wat de heer Van Essen zei over de ervaring van de presentatrice Elles de Bruin dat de oefeningen van de fysiotherapeut haar ook erg weinig baatten. Dit af te doen als bewijs ‘n=1’ is onnodig kleinerend, doet geen recht aan de ervaring van mevrouw De Bruin en is ook absoluut niet wetenschappelijk onderbouwd. Alleen in de studio op dat moment kon gesteld worden dat onder aanwezigen wellicht sprake was van n=1 (van de 2 aanwezig artrose patiënten).

Medicatie is vaak gebaseerd op natuurlijke stoffen (bijv. aspirine -> wilgenblad), maar dan geïsoleerd en gesynthetiseerd. Dat onderzoekt makkelijker. Zie maar eens budget te krijgen om de werking van een natuurlijk middel te testen. Dat lukt niet, onderzoek is duur en aan de uitkomsten is niet veel te verdienen. Er is immers geen patent op te krijgen? Wel als je ontdekt welk natuurlijk stofje wel eens zou kunnen werken. Dat isoleer je, maak je na en je laat het 'geheel volgens protocol der wetenschap' testen. Dan zal niemand zeggen dat het 'aan zoveel kan liggen', wat bij het natuurlijke product wel zo is.

Tot slot de uitslag van het panel, waaruit blijkt dat 67% van de respondenten van mening is dat ‘alternatieve’ middelen (u weet dat wij liever spreken van ‘complementair’) vergoed zou moeten worden. De heer van Essen stelt als tegenargument dat 50% tegen verhoging van de premie is. Echter dit is in zijn geheel niet ‘wetenschappelijk bewezen’ dat de premie ook daadwerkelijk omhoog zou moeten indien verantwoord gebruik ervan, en dus professioneel geadviseerd, in de verzekering opgenomen zou worden. Uiteraard is het niet zinvol om willekeurig ieder potje uit het schap van de drogist in de vergoeding op te nemen. Wij hebben goede redenen aan te nemen wanneer professioneel, persoonlijk voedingsadvies meer zou worden aangeboden aan artrose patiënten, de kans dat er fors bespaard zou kunnen worden op de reguliere medicatie die men nu voorgeschreven krijgt en waarvan toch ook duidelijk mag zijn dat dit zeer weinig oplost. Althans, dat zouden wij toch ook voorzichtig mogen concluderen wanneer we zien dat zoveel patiënten uiteindelijk toch hun heil zoeken bij de drogist… Het advies van mevrouw De Jong dat ons slechts rest de pijn te accepteren en ermee om te leren gaan is treurig en laat veel patiënten in de steek.

Wij begrijpen overigens wel hoe dit beeld kan ontstaan. Een huisarts mág ook maar 10 minuten aan je klacht besteden. Dus je kunt ook niet verwachten dat die in zo kort tijd kan fileren waar bij iedere individuele patiënt het probleem kan liggen. Daar heb je tijd voor nodig, tijd die in het complementaire werkveld wél wordt geboden en daarom ook door zoveel Nederlanders gewaardeerd. Er wordt naar de patiënt geluister en het probleem wordt breder onderzocht dat alleen zijn symptomen

Samenvattend: wat ontbrak in uw uitzending is een tegengeluid. Voor het antwoord ‘nee’ op uw vraag ‘Zijn al die middeltjes tegen artrose kwakzalverij’ was bij voorbaat geen ruimte. Werkelijke specialisten die op deze vraag antwoord konden geven ontbraken in de uitzending.

Een huisarts is opgeleid om medicijnen voor te kunnen schrijven. Hij weet welk medicijn waarvoor dient, niet hoe het werkt. Dat is inmiddels algemeen bekend. Van hem is dus geen ander geluid te verwachten dan afwijzing van wat hij niet kent, eenvoudigweg omdat het in zijn opleiding niet is onderwezen. Bekend is dat tegenwoordig slechts ca 9 uur over voeding in het opleidingspakket van een huisarts zit. In zijn tijd was dat zeker niet meer dan 5 uur. De heer Van Essen heeft hoogstwaarschijnlijk nog net het onderscheid tussen koolhydraten, eiwitten en vetten meegekregen en globaal het nut van vitamines en mineralen. Dat er binnen deze categorieën micro- en macronutriënten grote verschillen bestaan zou hij uit bijscholing kunnen vernemen, echter daarvoor dient hij dan wel interesse te tonen. Met een vooringenomen houding tégen supplementen is dat niet te verwachten. Een mening te hebben over iets waarvan men geen verstand van heeft is makkelijk, maar niet gewenst als dit ook op TV als waarheid wordt gedeeld.

Ook het Reumafonds van mevrouw De Jong houdt zich enkel bezig met het ondersteunen van onderzoek die uiteindelijk leidt tot andere/ nieuwe medicatie. Ook bij hen is er geen enkele belangstelling of ruimte om anders te denken dan via het pad dat zij al jaren volgen. Eeuwig jammer, omdat hun steun júist van betekenis zou kunnen zijn bij onderzoek naar middelen die geen commercieel doel dienen maar enkel het welzijn van de mens beogen.

Graag zouden wij bij een volgende onderwerp inzake de gezondheid van de mens een uitnodiging van u ontvangen om daadwerkelijk mee te praten over de betekenis van voeding en suppletie. Dit om nuance te kunnen aanbrengen in het vooringenomen standpunt dat nu ook weer van het beeld spatte. Hier was geen sprake van zorgvuldig journalistiek onderzoek. Helaas…

 

Vriendelijke groet,

Marian van der Meer - Gras

LogoMBOG_web email

Bestuurslid/ Penningmeester MBOG

Postbus 510

3500 AM Utrecht

« Terug naar nieuwsoverzicht