Specialisten in chronische gezondheid

De term ‘orthomoleculair’ werd voor het eerst gebruikt in 1968, door professor Linus Pauling. Orthos komt uit het Grieks en betekent: juist, recht of gezond, en orthomoleculair staat voor: de moleculen betreffende. In de orthomoleculaire geneeskunde streeft men er naar met stoffen te werken die het lichaam zonder schade kan gebruiken en verwerken. Anno 2019 is de MBOG een professioneel georganiseerde beroepsvereninging in de complementaire zorg en behartigen wij de belangen van honderden specialisten in chronische gezondheid!

* Deze website is momenteel onder constructie, wijzigingen voorbehouden * 

Uw voeding is uw geneesmiddel, uw geneesmiddel is uw voeding

Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde

CONGRES 5 OKTOBER 2019 ONWEL DOOR WELVAART


Voor orthomoleculair behandelaren is het essentieel dat zij op de hoogte zijn van de laatste wetenschappelijke inzichten. Om onze leden en andere gezondheidsprofessionals daarin te faciliteren organiseren we ieder jaar een congres.

Voor een kleine impressie van onze sprekers en congres van 2018 kunt u dit korte filmpje bekijken

Dit jaar organiseren wij op 5 oktober een congres in CORPUS Leiden, lees hier verder.


De Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde is een vereniging die zich als voornaamste doelen stelt:

  • Het bevorderen van de deskundige uitoefening van de Orthomoleculaire Geneeskunde.
  • Het bekendheid geven aan de Orthomoleculaire Geneeskunde.
  • Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de Orthomoleculaire Geneeskunde.
  • Het dienen van de maatschappij en beroepsbelangen van de leden van de vereniging.