BSN in de zorg

Wettelijke regelingen

Op 1 juni 2008 is de Wet gebruik burgerservicenummer (Wbsn-z) in de zorg in werking getreden. Deze wet heeft gevolgen voor alle zorgverleners, indicatieorganen en zorgverzekeraars in Nederland.

Wet gebruik burgerservicenummer

Op 1 juni 2008 is de Wet gebruik burgerservicenummer (Wbsn-z) in de zorg in werking getreden. Deze wet heeft gevolgen voor alle zorgverleners, indicatieorganen en zorgverzekeraars in Nederland. Met die inwerkingtreding zijn alle zorgverleners verplicht om binnen een jaar het BSN van patiënten vast te leggen in hun administratie en te gebruiken bij gegevensuitwisseling met andere zorgverleners en met zorgverzekeraars.

Identificatie

Om er zeker van te zijn dat met het betrouwbare BSN wordt gewerkt moet u als zorgverlener uw patiënt of cliënt identificeren. Bij mensen met wie u al wel een behandelrelatie hebt, heeft u geen identificatieplicht maar een vergewisplicht. Vergewissen kan bijvoorbeeld doordat u de patiënt herkent van eerdere contacten. Of u kunt controlevragen stellen, zoals vragen naar de achternaam, voornamen, geboortedatum of postcode en huisnummer van het woonadres. Vraag bij twijfel altijd naar een wettelijk identiteitsdocument.

Twitter