Opleidingen

Vereist voor lidmaatschap

Sinds de oprichting van de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG) in 1988 is van meet af aan gestreefd naar hoge kwaliteit van de beroepsuitoefening. Eén van de belangrijkste methoden om kwaliteit te waarborgen is het stellen van opleidingseisen aan de beroepsbeoefenaren. Leden kunnen de noodzakelijke formulieren vinden in Voor Leden.
De criteria waar opleidingsinstituten aan moeten voldoen kunt u in het overzicht informatie over opleidingsinstituten vinden.

Leden aanname

De MBOG neemt sinds januari 2015 louter nieuwe leden aan met de volgende diploma's:

 • EEN door de MBOG erkend diploma Orthomoleculaire Geneeskunde EN
   
 • een opleiding Medische Basiskennis CPION/SNRO geaccrediteerd met 40 ECT's
  OF een door de verzekeraars erkend HBO diploma; klik voor een overzicht hier
  OF WO Arts.

Orthomoleculaire opleidingen die aan de MBOG criteria voldoen

De onderstaande eenjarige opleidingen zijn nu nog erkend. Hier komen geen nieuwe eenjarige opleidingen bij daar de MBOG werkt aan een opleidingsprofiel voor een 4-jarige HBO-opleiding.

Ortho Linea
www.ortholinea.nl

SOE opleiding
www.educatie-atrium-innovations.nl

Natura Foundation
www.naturafoundation.org
Evenwijs -  Epigenetisch Therapeut
www.evenwijs.nl/opleiding_epigenetisch_therapeut.html
Cell Care Academy - PNEI Basis
https://cellcarehealthgroup.nl/academy/pnei-basis
Faché Instituut (eFIOW)
www.efiow.be

Uitgangspunten opleidingseisen MBOG

 • Het Advies Beroepsuitoefening en Opleidingen Alternatieve Geneeswijzen (Nationale Raad voor de Volksgezondheid, 1990);
 • Het Beroepsprofiel Orthomoleculair Geneeskundige.

Doelstelling

Met het stellen van deze opleidingseisen beoogt de MBOG dat studenten gevormd zullen worden tot zelfstandig werkende beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg (het zogenaamde eerste deskundigheidsniveau).

Uitgangspunten

Conform de huidige wettelijke maatstaven voor het HBO-onderwijs zijn bij de MBOG-opleidingseisen twee blokken (fasen) te onderscheiden, namelijk:

de voor alle specialisaties gemeenschappelijke basisvakken (ondersteunende vakken);
de beroepsspecifieke vakken (specialisatie).

Het gestelde in deze notitie is uitdrukkelijk geen opleidingsprogramma. Het is een programma op basis waarvan opleidingen c.q. beroepsbeoefenaren kunnen worden getoetst. Daarom worden ook globale eindtermen, indicaties en richtlijnen gegeven; accenten en daadwerkelijke invulling zal plaats moeten vinden door de respectievelijke opleidingsinstituten.

Studiebelasting

Voor het niveau van het opleidingsprogramma worden de richtlijnen uit het concept-Wetsontwerp Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) aangehouden.
Bij de vakken wordt voor de studiebelasting een richtlijn gegeven in studiepunten (Sp).

Eén studiepunt (SP) staat voor 40 studiebelastings-uren (SBU). De studiebelastingsuren worden onderverdeeld in:

 • Contact-uren (in het bijzijn van een docent);
 • Rand-uren (practicum, lezingen, workshops, toetsing);
 • Zelfstudie-uren.

Opleidingen

De MBOG verzorgt zelf geen opleidingen. De onderwijscommissie heeft een aantal opleidingen getoetst.